Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0

Den 9 maj 2023, releasades ISTQB® version 4.0 av Certified Tester Foundation Level (CTFL) efter ett beslut vid ISTQB®s GA-möte i Wroclaw, Polen.
 
Den nya CTFL 4.0-certifieringen är kärnan i ISTQB® Certified Tester-systemet; den har utvecklats med industrins krav och relevans för dagens arbetssätt för programvaruutveckling och testning i förgrunden för ISTQB:s tänkande.
 
CTFL 4.0 är en vidareutveckling av CTFL 2018 och delar av CTFL-AT, Agile Tester. Den har tagit en mer inriktning för testare med kritiskt och analytiskt tänkande, samarbete, kvalitet (mer än bara produkten)och att vara lagspelare. Detta mer än teknik även om testtekniker spelar en stor roll. Områden som lyfts fram är test-first, shift-left, devops, skriva användarberättelser och acceptanskriterier.
Mer finns beskrivet i Syllabus eller Kursplan.
 
Kurshållare kommer att utveckla kurser på svenska och engelska för ackreditering. Kurslängden för en ISTQB-ackrediterad CTFL 4.0-kurs är 3 dagar
SSTB erbjuder redan nu examinering på svenska och engelska. Examineringslängden är 60 min (med 15 min extra för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Det är 40 frågor där 26 eller fler rätta svar resulteras i godkänt med ett certifikat.
Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor
 
Det finns en presentation av CTFL 4.0 på LinkedIn, YouTube och Facebook på ca 60 min.
En kort beskrivning av CTFL 4.0 och detaljer för examinering finns här.
Syllabus, kursplan och sample exams / övningstentor finns under Dokument
 
CTFL 2018 kommer att finnas kvar parallellt med CTFL 4.0 fram till maj 2024 för engelska varianten och fram till november 2024 för den svenska.
 
För mer info, se www.istqb.org

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter