Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 800 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Ny utgåva, Foundation Level CTFL 4.0

Se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0
Du kan nu examinera dig för CTFL 4.0 hos SSTB (Svenska och Engelska)
Se flik Öppna SSTB-tentor
Syllabus, kursplan och även övningstentor finns under Dokument

Vilken av de två CTFL-examen ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?
Först, båda är likvärdiga. De gäller för all framtid. Ett ISTQB-certifikat är livslångt
- Har du gått kurs, eller läst på, om CTFL 2018 så ska du examinera dig för CTFL 2018
- Planerar du att ta en kurs, då kan du välja det ackrediterade kursföretag som passar dig bäst,
  oavsett 2018 eller 4.0. Det finns, och kommer att finnas, erfarna kurshållare för båda
- Vill du studera själv kan CTFL 4.0 kanske vara den rätta

Se länkar till beskrivning av de båda här.
Vilka kursföretag som är ackrediterade för CTFL finns här

Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor
 

Tre anledningar till att ISTQB prestandatestning blivit så populär globalt

ISTQB Performance Testing (prestandatestning)-certifiering, har blivit mycket populär globalt. Denna cerifiering erbjuds också av SSTB.
Om du inte känner till prestandatestning så är det ett samlingsnamn för alla typer av tester som fokuserar på systemets eller komponentens prestanda under olika belastningar. Det finns olika typer av prestandatester, t.ex belastningstestning, stresstestning,kapacitetstestning och flera andra.
Läs mer

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2023-12-19     Stockholm/Kista 2023-12-15
2023-12-28     Göteborg ----
2024-01-10     
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2021 > 09

Nu finns det möjlighet att även examinera sig på svenska för ISTQB-CT Performance Testing (prestandatestning).
Examen består av 40 frågor och examenstiden är 1:30 med 25% extra för den som inte har examensspråket som modersmål.
 
Anmälan görs på www.sstb.se under Öppna SSTB-tentor.
Övningstenta finns på www.sstb.se under Dokument / Övningstentor
Syllabus (engelska) finns på www.sstb.se under Dokument / Kursplaner (Syllabi)
Litteratur (på engelska) för självstudier finns på www.sstb.se under Dokument / Litteratur för självstudier.

Att vara ISTQB-certifierad prestandatestare är viktigt för:

 • Alla som är involverade i DevOps eller programvarukvalitet och som vill bredda sina kunskaper om prestandatestning
 • Alla som vill bli en efterfrågad person när det gäller prestandatestning
 • Alla som är engagerade i prestandaarbete och vill få en bättre förståelse för prestandatestning
En person som är ISTQB-certifierad prestandatestare kan:
 • Förstå de grundläggande begreppen prestandaeffektivitet och prestandatestning
 • Definiera prestandarelaterade risker, mål och krav för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar
 • Förstå mätetal för prestanda och hur man samlar in dem
 • Utveckla en prestandatestplan för att uppnå angivna mål och krav
 • Konceptuellt designa, implementera och exekvera grundläggande prestandatester
 • Analysera resultaten av ett prestandatest och presentera konsekvenser för olika intressenter
 • Förklara processen, logisk grund, resultaten och innebörden av prestandatestning för olika intressenter
 • Förstå kategorier och användningsområden för prestandatestverktyg och kriterier för val av dessa
 • Bestämma hur prestandatestaktiviteter ska kopplas till programvarulivscykeln
Läs hela nyheten »

Improve Software Quality är 2021-09-09 ackrediterad för ISTQB CT-AuT, Automotive Software Tester med engelskt material
Se hemsida för företaget.
SSTB erbjuder redan nu examinering för CT-AuT, Automotive Software Tester, se här.

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj