Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 750 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Hur du lyckas med att få externa testare

Använder ditt företag tillfälliga testare eller externa testtjänster? Om det är så är det viktigt att du ser till att deras kommunikations- och testprinciper stämmer överens med vad ditt nuvarande team använder. Annars kan ditt team tycka att det är stressigt och förvirrande att arbeta med externa testare som inte använder era standarder och arbetssätt......
Läs mer

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

 • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
 • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Se fliken Öppna SSTB-tentor/Onsite (Klassrum). Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen.
 • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.
 • SSTB genomför också examineringar online. Däe kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringstiden är samma som i ett klassrum (onsite). Skillnaden är att det finns begränsningar i användandet av hjälpmedel, i SSTBs online-examineringar är inga hjälpmedel, med ett undantag, tillåtna.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Examineringar

Online            Klassrum
2022-12-15     Stockhlm 2022-12-16 inställd
2022-12-20     Göteborg ----
2022-12-27      
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2021 > 09

Nu finns det möjlighet att även examinera sig på svenska för ISTQB-CT Performance Testing (prestandatestning).
Examen består av 40 frågor och examenstiden är 1:30 med 25% extra för den som inte har examensspråket som modersmål.
 
Anmälan görs på www.sstb.se under Öppna SSTB-tentor.
Övningstenta finns på www.sstb.se under Dokument / Övningstentor
Syllabus (engelska) finns på www.sstb.se under Dokument / Kursplaner (Syllabi)
Litteratur (på engelska) för självstudier finns på www.sstb.se under Dokument / Litteratur för självstudier.

Att vara ISTQB-certifierad prestandatestare är viktigt för:

 • Alla som är involverade i DevOps eller programvarukvalitet och som vill bredda sina kunskaper om prestandatestning
 • Alla som vill bli en efterfrågad person när det gäller prestandatestning
 • Alla som är engagerade i prestandaarbete och vill få en bättre förståelse för prestandatestning
En person som är ISTQB-certifierad prestandatestare kan:
 • Förstå de grundläggande begreppen prestandaeffektivitet och prestandatestning
 • Definiera prestandarelaterade risker, mål och krav för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar
 • Förstå mätetal för prestanda och hur man samlar in dem
 • Utveckla en prestandatestplan för att uppnå angivna mål och krav
 • Konceptuellt designa, implementera och exekvera grundläggande prestandatester
 • Analysera resultaten av ett prestandatest och presentera konsekvenser för olika intressenter
 • Förklara processen, logisk grund, resultaten och innebörden av prestandatestning för olika intressenter
 • Förstå kategorier och användningsområden för prestandatestverktyg och kriterier för val av dessa
 • Bestämma hur prestandatestaktiviteter ska kopplas till programvarulivscykeln
Läs hela nyheten »

Improve Software Quality är 2021-09-09 ackrediterad för ISTQB CT-AuT, Automotive Software Tester med engelskt material
Se hemsida för företaget.
SSTB erbjuder redan nu examinering för CT-AuT, Automotive Software Tester, se här.

Läs hela nyheten »

Länkar

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj