Examineringskalender

Examination dates

- Nedanstående examenstillfällen genomförs av SSTB men kan också administrerade av ISTQB-ackrediterade kurshållare eller deras administratörer
- För anmälan och prisuppgifter för examen, se kolumnen Anmälan
- Vill du enbart genomföra examen utan kurs är det fullt möjligt. Meddela detta vid anmälan.
- Samtliga examineringstillfällen genomförs på engelska och vissa på svenska. Detta avser kursmaterialet. Meddela vilket språk du önskar vid anmälan
Notera att för alla examineringar, utom CTFL 2018, gäller att man måste man ha ett giltigt certifikat på Foundation Level Core (CTFL). Detta ska visas upp för tentavakten innan examen

 

English:

- All exams below are conducted by SSTB, but can also be administrated by ISTQB-accredited training providers or their administrators
- For information about fees and how to apply for a course or exam, please see the column Application
- It is possible to take the exam without a course. Please tell that when you apply and also inform about the langauage in exam  when you apply
Please note that for exams, except CTFL 2018, a valid certificate on Foundation Level Core (CTFL) is required . The certificate must be shown to the proctor at start of the exam

ORT
PLACE
DATUM / DATE KURS / COURSE EXAMEN /
EXAM 1)


ANMÄLAN
APPLICATION

Kursstart 

Course start            

Examen   
Exam
Kurs
Course

Kursdok.

Course doc.

ISTQB-ackrediterad
kurshållare

ISTQB accredited
Training provider
Kista. exam 2023-12-15 All SSTB Onsite
Anmälan stängs 2023-12-13)
Onlineexam 2023-12-19 All SSTB Online
Onlineexam 2023-12-28 All SSTB Online
Onlineexam 2024-01-10 All SSTB Online
Onlineexam 2024-01-18 All SSTB Online

Informationen ovan kan ha ändrats av kurshållaren utan att SSTB har kunskap om detta. Kontrollera alltid respektive kurshållares webbplats.

The above information may not be up-to-date in case the training provider has not yet informed SSTB about changes. Always check the webiste of the training provider for the correct dates and times.


*) Öppna examineringar i klassrum (onsite)
    Open onsite exams

1) Examineringar som SSTB erbjuder / Exams offered by SSTB

Foundation Advanced 3) Specialist 3)
CTFL 2018   SV,EN CTAL-TM Test Manager   SV,EN CT-MBT Model-based Tester   EN
CTFL 4.0  SV,EN CTAL-TA Test Analyst   SV, EN CT-UT Usability Testing   EN
CTFL-AT Agile Tester  SV,EN3) CTAL-TTA Technical Test Analyst EN CT-PT Performance Testing   SV, EN
CT-AuT Automotive Software Tester   EN
CT-TAE Test Automation Engineer   EN
CT-AcT Acceptance Testing SV, EN

2) Undervisning sker på engelska. The course will be teached in English
3) Kräver certifikat på CTFL eller motsvarande.
    Har du tappat bort ditt certifikat måste du begära ett nytt från den ISTQB-examinatör som utfärdade det efter din examen. Har SSTB utfärdat det kan
    du beställa nytt här. (SSTB har enbart tillgång till certifikat som SSTB har utfärdat). Är det så att ISTQB-examinatören inte kan skicka dig ett nytt 
    certifikat inom den närmaste veckan och du behöver det tidigare för tentan kan du för tentavakten i stället visa upp ditt certifikatnummer från Foundation
    Level eller ett bevis på att examinatören har dig registrerad som certiferad på Foundation Level  och kommer att skicka certifikat. Du kan då tenta men 
    du får inte ditt certifikat förrän du skickat en kopia på ditt FL-certifikat till SSTB, info@sstb.se .
4) Kurshållaren tillhandahåller en voucher för online-examinering. 
    The training provider provides a voucher for online exam
5) Fler examineringstillfällen kan vara möjliga, kontakta kurshållaren
    More exam times possible, contact the training provider