Examineringskalender

Exam dates

- Nedanstående examenstillfällen genomförs av SSTB men kan också administrerade av ISTQB-ackrediterade kurshållare eller deras administratörer
- För anmälan och prisuppgifter för examen, se kolumnen Anmälan
- Vill du enbart genomföra examen utan kurs är det fullt möjligt. Meddela detta vid anmälan.
- Samtliga examineringstillfällen genomförs på engelska och vissa på svenska. Detta avser kursmaterialet. Meddela vilket språk du önskar vid anmälan
Notera att för alla examineringar, utom CTFL, gäller att man måste man ha ett giltigt certifikat på Foundation Level Core (CTFL). Detta ska visas upp för tentavakten innan examen

 

English:

- All exams below are conducted by SSTB, but can also be administrated by ISTQB-accredited training providers or their administrators
- For information about fees and how to apply for a course or exam, please see the column Application
- It is possible to take the exam without a course. Please tell that when you apply and also inform about the langauage in exam  when you apply
Please note that for exams, except CTFL, a valid certificate on Foundation Level Core (CTFL) is required . The certificate must be shown to the proctor at start of the exam
ORT
PLACE

Kursstart 

Course start 

Examen   
Exam
Kurs
Course   
 

Kursdok.

Course doc.

ISTQB-ackrediterad
kurshållare

ISTQB accredited
Training provider
ANMÄLAN
APPLICATION
Onlineexam 2024-06-27 SSTB Online1)
Anmälan stängd
Onlineexam 2024-07-11 SSTB Online1)
Onlineexam 2024-07-25 SSTB Online1)
Onlineexam 2024-08-08 SSTB Online1)
Kurs Online 2024-08-12 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2024-08-12 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Kurs Online 2024-08-19 4) CTFL 4.0 EN Noor Engineering Noor Engineering
Onlineexam 2024-08-22 SSTB Online1)
Onsiteexam 2024-08-30 SSTB Onsite1)
Stockholm6) 2024-09-04 2024-09-06 CTFL2018 SV Inceptive-Iceberry Inceptive-Iceberry
Kurs Online 2024-09-23 4) CTAL-TA EN Noor Engineering Noor Engineering
Kurs Online 2024-10-07 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2024-10-07 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Göteborg6) 2024-10-14 2024-10-16 CTFL2018 SV Inceptive-Iceberry Inceptive-Iceberry
Kurs Online 2024-11-06 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2024-11-06 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Kurs Online 2024-12-16 4) CTFL 4.0 EN Noor Engineering Noor Engineering
Kurs Online 2025-02-03 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2025-02-03 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Kurs Online 2025-03-18 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2025-03-18 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Kurs Online 2025-05-14 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI
Stockholm6) 2025-05-14 4) CTFL 4.0 EN Lemontree NFI

Informationen ovan kan ha ändrats av kurshållaren utan att SSTB har kunskap om detta. Kontrollera alltid respektive kurshållares webbplats.

The above information may not be up-to-date in case the training provider has not yet informed SSTB about changes. Always check the webiste of the training provider for the correct dates and times.


*) Öppna examineringar i klassrum (onsite)
    Open onsite exams

1) Examineringar som SSTB erbjuder / Exams offered by SSTB

Foundation Advanced 3) Specialist 3)
CTFL 2018  SV7) CTAL-TM, Test Manager   SV,EN CT-MBT, Model-based Tester V1.1  EN
CTFL 4.0  SV,EN CTAL-TA ,Test Analyst   SV, EN CT-UT, Usability Testing   EN
CTFL-AT, Agile Tester  SV,EN3) CTAL-TTA, Technical Test Analyst EN CT-PT, Performance Testing   SV, EN
CT-AuT, Automotive Software Tester   EN
CT-TAE, Test Automation Engineer   EN
CT-AcT, Acceptance Testing SV, EN
CT-AI, AI Testing EN

2) Undervisning sker på engelska. The course will be teached in English
3) Kräver certifikat på CTFL eller motsvarande.
    Har du tappat bort ditt certifikat måste du begära ett nytt från den ISTQB-examinatör som utfärdade det efter din examen. Har SSTB utfärdat det kan
    du beställa nytt här. (SSTB har enbart tillgång till certifikat som SSTB har utfärdat). 
     Requires CTFL-certificate or equivalent. 
     If you lost your CTFL certificate you have to ask the exam provider who issued it for a new (If that was SSTB you can ask for a new here)

4) Kurshållaren tillhandahåller en voucher för online-examinering. 
    The training provider provides a voucher for online exam
5) Fler examineringstillfällen kan vara möjliga, kontakta kurshållaren
    More exam times possible, contact the training provider
6) Klassrum. Classroom
7) CTFL 2018 EN har upphört 2024-05-09, CTFL 2018 upphör 2024-11-09. CTFL 2018 EN has expired 2024-05-09