Frågor och svar

Har SSTB en policy för personuppgifter?
Ja, se här

Jag tänker anmäla mig till en kurs. Hur anmäler jag mig till examineringen?
Du gör det i samband med din kursanmälan. Examineringen sker med en skriftlig tentamen på samma språk som använts på kursen, alltså på svenska eller engelska. Vill du göra tentan på ett annat språk än kursens (svenska/engelska) måste du anmäla detta till kurshållaren/arrangören senast 2 veckor före kursen.

OBS! SSTB avråder från att skriva tentamen på annat språk än det som presenteras i kursmaterialet på grund av att terminologin kan vara olika.

Vad kostar en examinering?
Kontakta den som arrangerar examen, se kalendern under kolumn anmälan
 

Kan jag certifiera mig utan att ha gått på en kurs?
Ja, det kan du. Det finns inga krav på att gå en kurs för att examineras. Du kan studera kursplanen eller läsa en bok, tillgängliga under Dokument. Det är dock en stor hjälp med en kurs för att systematiskt gå igenom kursplanen för en viss certifiering.
 

Inom vilka ISTQB-områden kan jag certifiera mig?
Foundation Level
- Foundation Level, CTFL Svenska, Engelska
- Agile Tester Svenska, Engelska
Specialist
- Model-Based Tester, Engelska
- Usability Testing Engelska
- Performance Tester Engelska
- Acceptance Testing Svenska, Engelska
- Automotive Software Tester Engelska
- Test Automation Engineer  Engelska
Advanced Level
- Test Manager Engelska/Svenska
- Test Analyst Engelska/Svenska
- Technical Test Analyst Engelska
Se mer information här

 

Jag vill examinera mig utan att gå en kurs, hur gör jag?
Gå in i examineringskalendern på SSTBs hemsida. Välj datum och plats för tentan. Ta sedan kontakt med den arrangör som listas i samband med tillfället och meddela att du tänker tenta utan att gå kurs. Tala också om på vilket språk du vill tenta (På Foundation level och Agile Tester kan du välja engelska eller svenska oavsett vad som står i kalendern som kursspråk). Kom ihåg att anmäla dig senast 2 veckor innan tentamensdatum.
 

Behöver jag några förkunskaper för att tenta på grundnivån (Foundation Level Core)?
Det krävs inga formella förkunskaper. För att ha en stor chans att klara tentan kan du ha inskaffat kunskaper genom att gå en ISTQB-ackrediterad grundkurs eller på annat sätt ha fått dessa kunskaper. Du bör också ha haft några års arbetserfarenhet inom test eller utveckling av programvara.

Behöver jag några förkunskaper för att tenta för Agile Tester och Model-Based Tester?
Du måste vara certifierad på ISTQB Foundation Level (ISEB Foundation Level är också ok). Certifikatet skall visas upp för tentavakten innan tentan.
För att ha en stor chans att klara tentan bör du ha inskaffat kunskaper genom att gå en ISTQB-ackrediterad kurs eller på annat sätt ha fått dessa kunskaper. För mer information, se Kalendern
 

Behöver jag några förkunskaper för att tenta på Advanced Level?
Du måste vara certifierad på ISTQB Foundation Level (ISEB Foundation Level är också ok). Certifikatet skall visas upp för tentavakten innan tentan.
(För mer information, se Kalendern).
 Vi rekommenderar också att du har cirka 3 års erfarenhet av arbete inom det områdena Test Manager, Test Analyst eller Technical Test Analyst).
 

På vilka språk kan jag tenta?
Se ovan under Vilka områden jag kan certifiera mig
 

Kan jag examinera mig på svenska trots att kursen listas som engelskspråkig?
Ja, det kan du men det krävs att du anmäler dig i god tid och är tydlig vid anmälan om önskat språk. Du anmäler dig precis som vanligt hos respektive arrangör.
Motsvarande gäller förstås även om du vill tenta på engelska vid ett kurstillfälle som listas som svenskspråkigt.
SSTB rekommenderar att du i första hand väljer samma språk i tentan som i kursmaterialet. Detta på grund av språkliga olikheter i terminologin.
 

När börjar examineringen?
För klassrumsexaminering, se Examinering > Regler Onsite-examinering
För online-examinering får du ett välkomstmail med datum och klockslag. Du kan starta 15 min före detta klockslag.
.

Hur lång tid har jag på mig för att genomföra tentamen?
Se en beskrivning här

Kan jag få extra tid vid speciella behov, till exempel dyslexi?
Om du behöver extra tid p.g.a. speciella behov (t.ex. dyslexi eller liknande) kan du få 30 min extra. Skicka då ett läkarintyg till info@sstb.se samtidigt som du anmäler dig. SSTB kommer att radera intyget när vi läst det.

Kan man bara få godkänt eller också väl godkänt? Hur många poäng behöver man i så fall för att nå upp till det?
Det finns bara en nivå, godkänd. 65% eller mer är godkänt.
- På Foundation Level och påbyggnader krävs 26 rätta svar eller mer av 40
- På Advanced Level Test Manager 75 poäng eller mer av 115
- På Advanced Level Test Analyst 78 poäng eller mer av 120
- På Advanced Level Technical Test Analyst 52 poäng poäng eller mer av 80
- På Advanced Level Test Automation Engineer 49 poäng av 75


Hur många poäng får jag vid rätt svar på en fråga?
Foundation Level, Agile Tester, Model-Based Tester, Usability Testing:
K1-fråga: Rätt svar 1 poäng, felaktigt svar 0 poäng
K2-fråga: Rätt svar 1 poäng, felaktigt svar 0 poäng
K3/K4-fråga: Rätt svar 2 eller 3 poäng, felaktigt svar 0 poäng

För definition av K1-K4, se här
 

Får jag ha med mig hjälpmedel på examen?
- Klassrum/Onsite:
Du får använda en allmän ordlista med översättning från det språk som tentamen hålls på till det språk du väljer. Du måste själv ta med dig ordlistan.
Du får också använda en översättningslista på testtermer (Testtermer Engelsk/Svensk) som finns på SSTBs hemsida. Du måste själv ta med dig listan.
Tentavakten kommer att kontrollera att det är en allmän ordlista respektive SSTBs lista på testtermer och att det inte finns anteckningar i dem. Skulle de vara så, behåller tentavakten dessa under tentan.
Se reglerna för klassrumsexamen här

- Online:
Det enda hjälpmedel du kan få använda är ett mini whiteboard om du följer tentavaktens direktiv. Se mer här
För en mer beskrivning vad du får och inte får göra, se här
 

Får jag ta med mig frågeformuläret efter avslutad tentamen?
Nej, du får inte ta med dig någonting från tentamen, förutom den allmänna ordlistan, om du tog med dig en sådan. Frågeformulär, anteckningar och annat som du använt ska lämnas till tentavakten tillsammans med svarsformuläret innan du får lämna tentalokalen.
 

Hur länge efter examineringen dröjer det innan jag får reda på resultat?
Resultatet skickas till dig som email till den emailadress som du angivit på svarsformuläret (skriv tydligt!), eller vid anmälan vid online.
Om du inte har fått ditt resultat inom tre dagar så kontakta SSTB.

Jag misslyckades med tentamen. Kan jag få reda på mitt detaljerade resultat?
Nej, frågorna och svaren är inte officiella. Har du deltagit i en kurs kan du fråga läraren om han/hon har noterat något under kursen var dina svagheter finns. Tänk på att nästa tenta kan täcka andra delar av Syllabus/Kursplan än den förra.
 

Jag misslyckades med tentamen. Hur gör jag för att tenta igen?
Du kan anmäla dig till en ny tentamen. Försök att läsa på hela nivån och inte bara vissa delar. Tänk på att nästa tenta kan täcka andra delar av Syllabus/Kursplan än den förra. Om du tentat på CTFL och missat med 1p, dvs har 25p, kan du få göra en omtenta inom 3 månader till 50% av fulla priset. Kontakta SSTB i så fall
Sök i examineringskalendern på SSTBs hemsida. Välj datum och plats som passar dig och ta kontakt med den arrangör som listas i samband med tillfälle. Meddela att du tänker tenta utan att gå kurs. Tala också om på vilket språk du vill tenta (du kan välja engelska eller svenska oavsett vad som står i kalendern som kursspråk). Kom ihåg att anmäla dig senast 2 veckor innan tentamensdatum.
 

Jag lyckades med tentamen och har fått mitt certifikat. Kan jag använda SSTB- eller ISTQB-loggan i mitt CV?
Du kan använda en logga "ISTQB Certified" för den nivå du har certifierat dig på. Se Tjänster / Beställ en personlig ISTQB-logga

Jag har förlorat mitt certifikat, hur gör jag?
Se  Tjänster / Förlorat Certifikat

Jag har certitifierat mig. Hur länge gäller mitt certifikat?
För ISTQB Foundation Level , Advanced Level och för Specialist är det livslångt