Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 500 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB, som är ett av ISTQB:s nationella organ, har nu genomfört mer än 8600 examineringar och utfärdat mer än 6600 certifikat. Förutom på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

ISTQB-examineringstillfälle i Umeå 2017-11-09

I likhet med de öpnna examenstillfällena i Stockholm och Göteborg erbjuder nu SSTB också ett tillfälle i Umeå 2017-11-09.
Då kan du examinera dig i
ISTQB Foundation Level                                  ISTQB Advanced Level
- Foundation Level                                             - Test Manager
- Agile Tester                                                      - Test  Analyst
- Model-Based Tester                                         - Technical Test Analyst
                                                                           - Test Automation Engineer
För anmälan se Öppna SSTB-tentor

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

ISTQB:s produktportfölj

Dessa examineringar erbjuder SSTB