Öppna SSTB-tentor

Här anmäler du till tentor som arrangeras och genomförs av SSTB
Dessa tillfällen är öppna på så sätt att de inte föregås av en kurs.
Notera att det finns fler tentatillfällen som genomförs av SSTB men arrangeras av andra. Där kan du också välja att göra en tenta utan gå kurs före.
Se under rubriken Kalender för andra tillfällen
Finns det ingen tenta här eller i kalendern som passar dig eller av andra skäl inte fungerar kan du göra en intresseanmälan så kan SSTB se över möjligheterna

English
Here you can apply for exams that are administrated and conducted by SSTB
Those occasions are open, you do not need to participate in a course before.
Please note that there are other exams, also conducted by SSTB, but administrated by others, normally training providers. There you can choose exam with or without a course. See Calendar for other exams
If you do not find an exam herer or in the calendar that suits you, or for other reasons, you can notify your interest here (Intresseanmälan) and SSTB will look into it

Öppna SSTB-tentor online
Öppna SSTB-tentor klassrum (onsite)