Regler SSTB/ISTQB-examineringar i klassrum (onsite)

Nedanstående är de förutsättningar och regler som gäller för deltagare i en ISTQB-examinering genomförd av SSTB.  Ver 5, 2023-08-15

En SSTB klassrumsexaminering är pappersbaserad. Du får ett frågeformulär på papper och ska sedan fylla i ett svarsformulär. Dessa lämnas vid examineringens slut till tentavakten.
Inga datorer används vis examineringen.

Anmälan

Du kan anmäla dig på följande sätt

 • Genom att anmäla dig till en kurs hos SSTBs ackrediterade kurshållare och samtidigt anmäla dig för examinerg.
 • Genom att enbart delta i examineringen efter en utannonserad kurs. När du anmäler dig tala då om att det gäller enbart examinering och inte kurs. 
 • Delta i en öppen examinering arrangerad av SSTB. (Se Öppna SSTB-tentor)
 • Ditt företag eller annan administratör har arrangerat kurs och/eller examinering och ni sköter anmälan på ett gemensamt sätt.

Extra behov
Skulle du behöva extra tid, t.ex. vid dyslexi, ska det meddelas SSTB och tillsammans med kopia av ett läkarintyg som visar att du behöver extra tid, t.ex. vid en examinering eller liknande, i samband med anmälan. Intyget kommer att makuleras av SSTB så fort det är läst

Vad ska jag ta med mig till examineringen?

 • Legitimation med foto
 • Om du examinerar dig på annan modul än Foundation Level ska du ta med dig certifikat (eller kopia) på ISTQB Foundation Level eller motsvarande.
  Hittar du inte ditt certifikat och har certifierat dig hos SSTB kan du beställa ett nytt. Se www.sstb.se under Tjänster / Förlorat certifikat.
  Detta gäller enbart om du certifierat dig hos SSTB, har du gjort det hos någon annan examineringsinstans måste du vända dig till dem. Det kan då ta längre tid att få fram det.

Vad kan jag ta med mig till examineringen?

 • En allmän ordlista (lexikon) med översättning från det språk som examineringen hålls på till det språk du väljer. Det är alltså ett allmänt lexikon, inte testspecifikt. Du måste själv ta med dig lexikon. 
 • Lista på testtermer (ISTQB Testtermer). Denna lista finns på SSTB:s hemsida under Dokument och kan laddas ner och skrivas ut. Listan innehåller enbart översättning av testtermer och inga förklaringar till termerna. Listan måste laddas ner av dig själv, tentavakten har inga kopior.

För ovanstående gäller också att de inte får innehålla några anteckningar eller annat utöver originalet. Detta kommer att kontrolleras av tentavakten som, om det upptäcks, kan behålla dokumentet under examineringen.
Inga andra hjälpmedel får tas med (t.ex. Glossary eller ordlista) eller användas

Examineringen

 • Klockslaget för start av examineringen har du fått vid anmälan eller på annat sätt. Detta är klockslaget då den startar. Har du lexikon eller lista på testtermer med dig ska dessa kontrolleras av tentavakten innan tentan. Detta betyder att du ska vara på plats senast 15 minuter före starttid.
 • Är du inte i tid har tentavakten rätt att avvisa dig och du riskerar att inte få delta i examineringen.
 • När du anländer till lokalen ska du visa upp legitimation och, i förekommande fall, certifikat (eller kopia) på ISTQB Foundation Level.
 • Om det språk du ska tenta på inte är ditt modersmål kan du få 25 % extra tid. Meddela detta till tentavakten innan examineringen startar.
 • När alla är samlade delar tentavakten ut svarsformulär där du ska du fylla i ditt namn, din adress och din mail-adress. Gör detta tydligt och läsbart (textat). Du ska också fylla i om du medger att ditt namn ska finnas med i ISTQB:s databas för certifierade testare (SCR)
 • När alla fyllt i första sidan i svarformuläret delar tentavakten ut frågeformuläret och examineringen startar
 • Examineringslängden beror på vilken ISTQB-modul som du valt. Se SSTB:s hemsida eller fråga kurshållaren för vad som gäller i ditt fall.
 • Toalettbesök är endast tillåtet om examineringen är längre än 1:30
 • Du måste följa tentavaktens anvisningar. Gör du inte det har tentavakten rätt att se till att du lämnar lokalen. Din examinering kommer också att bli underkänd.
 • Om du skulle bli ertappad för förseelse, t.ex. fusk, kommer du omgående att få lämna lokalen. Din examinering kommer också att bli underkänd.
 • Inga andra hjälpmedel än allmänt lexikon och lista på testtermer är tillåtna.
 • Mobiltelefon, surfplattor och liknande ska stängas av.
 • Respektera andra deltagare och deras behov av tystnad. Vill du kontakta tentavakten under examineringen så räck upp en hand. Om detta inte följs har tentavakten rätt att se till att du lämnar lokalen. Din examinering kommer också att bli underkänd
 • Tentavakten meddelar strax före tentatidens slut att det är några minuter kvar. När tentavakten meddelar att tentatiden är slut ska du omgående avsluta och lägga ner pennan.
 • Du får inte ta med dig något när du lämnar examineringen. Frågeformulär och anteckningar ska lämnas till tentavakten.
 • Är du klar tidigare än examineringens sluttid kan du lämna in ditt svar och lämna lokalen. Det ska göras tyst och utan att störa andra deltagare

 
Efter examineringen
Resultatet skickas till dig med email till den mailadress du angivet vid anmälan. Normalt får du det så fort ditt resultat är kontrollerat och registrerat.
Om du inte har fått ditt resultat inom tre dagar, kontakta SSTB, info@sstb.se.