ISTQB-examineringar hos SSTB

Nedanstående tabell visar de examineringar som SSTB genomför.
Vill du av medicinska skäl, t.ex. dyslexi ha längre tentatid ska läkarintyg om detta skickas till SSTB i god tid före examineringsdagen

The table below shows exams conducted by SSTB.
If you, on medical grounds, e.g. dyslexia. need more time, please send a medical certificate to SSTB in good time before the exam date

Språk/
Language
Antal frågor
No of questions

Tot
poäng
Max points

OK poäng
Pass score
(65%)K-nivå 4)Tid


Tid,
+25% 2)
Foundation Level
Foundation Level Core, CTFL 2018 3) SV 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
Foundation Level Core, CTFL 4.0 SV, EN 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
Agile Tester, CTFL-AT 1) SV, EN 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
Specialist 1)
Accteptance Testing, CT-AcT SV, EN 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
AI Testing, CT-AI EN 40 47 31 K1-K4 1:00 1:15
Model-Based Tester, CT-MBT 1.1 EN 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
Usability Testing, CT-UT EN 40 40 26 K1-K4 1:00 1:15
Automotive Software Tester, CT-AuT EN 40 40 26 K1-K3 1:00 1:15
Performance Testing, CT-PT SV, EN 40 40 26 K1-K4 1:30 1:53
Test Automation Engineer, CT-TAE EN 40 75 49 K2-K4 1:30 1:53
Advanced Level 1)
Test Manager, CTAL-TM SV, EN 65 115 75 K2-K4 3:00 3:45
Test Analyst, CTAL-TA 3.1 SV, EN 40 80 52 K2-K4 2:00 2:30
Technical Test Analyst, CTAL-TTA 4.0 EN 45 78 51 K2-K4 2:00 2:30
1) Kräver certifikat på Foundation Level Core, CTFL
    Requires certificate on Foundation Level Core, CTFL
2) SV: 25% extra tid om ditt modersmål eller vardagsspråk inte är svenska
    EN: 25% extra time if English is not your native language
3) EN version was retired 2024-05-09
    SV-version upphör 2024-11-09