Certifierad testare, ISTQB – Foundation Level Agile Tester

Kunskap om agil testning är ett måste och det är också ISTQB Agile Tester-certifiering.
Agile Tester-certifieringen visar att du förstår det agila testkonceptet, kommunicerar effektivt med andra i ett agilt programvaruteam och är engagerad i att förbättra dina professionella kunskaper som programvarutestare.  Den är lämplig för alla som vill ha en djupare förståelse för programvarutestning i den agila världen.
Med utgångspunkt i certifieringen för programvarutestning på Foundation Level, visar certifieringen i Agile Tester – Foundation Level att du:
  • Förstår agila testkoncept
  • Kan kommunicera effektivt med andra i ett agilt programvaruteam
  • Är engagerad i att förbättra dina professionella kunskaper som programvarutestare
En certifierad ISTQB-testare i Foundation Level Agile Tester kan:
  • Samarbeta i ett tvärfunktionellt agilt team som är bekant med principer och grundläggande praxis för agil programvaruutveckling.
  • Anpassa befintlig testerfarenhet och kunskap till agila värderingar och principer.
  • Stödja det agila teamet i att planera testrelaterade aktiviteter.
  • Tillämpa relevanta metoder och tekniker för testning i ett agilt projekt.
  • Assistera agila teamet i testautomatiseringsaktiviteter.
  • Hjälpa företagsintressenter att definiera förståeliga och testbara användarberättelser, scenarier, krav och acceptanskriterier som är lämpligt.
  • Arbeta och dela information med andra teammedlemmar med hjälp av effektiva kommunikationssätt och kanaler.
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certfierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska och engelska.
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 av 4 eller 2 av 5 alternativ.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K3
 
Antal frågor i en examen
40
 
Poängberäkning
Varje rätt svar ger 1 poäng. Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.