Regler SSTB/ISTQB online-examineringar

In English

Nedanstående är de förutsättningar och regler som gäller för deltagare i en ISTQB-online-examinering genomförd av SSTB. Ver 25, 2024-03-14

För närvarande erbjuder SSTB onlineexamineringar för:

 • CTFL 2018, CTFL 4.0 Svenska, Engelska
 • CTFL-AT Agile, Tester Svenska, Engelska
 • CT-AI AI Testing
 • CT-MBT Model-based Tester, Engelska
 • CT-UT Usability Testing, Engelska
 • CT-PT Performance Tester, Svenska, Engelska
 • CT-AcT Acceptance Testing, Svenska, Engelska
 • CT-Aut Automotive Software Testing, Engelska
 • CT-TAE Test Automation Engineer, Engelska
 • CTAL-TM Test Manager, Svenska, Engelska (Några extra regler ges efter anmälan)
 • CTAL-TA Test Analyst, Svenska, Engelska
 • CTAL-TTA Technical Test Analyst, Engelska


Vad är en online-examinering?
En online-examinering genomförs digitalt på distans där examensdeltagaren befinner sig på annan plats än tentavakten. Deltagaren använder sin laptop eller desktop för att läsa och svara på tentafrågorna och tentavakten instruerar och övervakar via deltagarens webbkamera. Examineringstiden är samma som tenta i ett klassrum (onsite). Skillnaden är att det finns begränsningar i användandet av hjälpmedel, i SSTBs online-examineringar är inga hjälpmedel, med något undantag, tillåtna.
Vid SSTB:s online-examineringar har tentavakten inte åtkomst till din dator och kan alltså inte på eget sätt se eller ändra något förutom det som visas på skärmen.
Vid SSTB:s online-examineringar kan du kommunicera med tentavakten på svenska eller engelska.
Anmälan stängs 7 dagar före önskat datum. Processen för anmälning och förberedelse för examineringen är lite mer omfattande jämfört med klassrumstenta varför anmälningar senare än denna tidpunkt inte är möjligt.

Vilken utrustning och annat ska jag ha?

 • Desktop eller laptop med webbkamera
 • Datorn får ha endast EN skärm aktiv under test och examinering 
 • En internetkoppling med minst 1,5 Mbps i uppladdningshastighet (SSTB rekommenderar gärna mer). Om du har egen router starta gärna om den, kan ge bättre hastighet
 • Är din dator ansluten till ditt företags nätverk (på kontoret eller hemma via t.ex. VPN) kan det finnas begränsningar som gör att det inte går att använda de filer som behövs för att läsa frågor och skriva svar eller generell kommunikation med ProctorExam. Ditt företag kan också ha begränsat sina datorer för access till externa källor.
  SSTB rekommenderar därför starkt att du använder en dator utan risk för sådana begränsningar, t.ex. en dator utan dessa begränsningar och med direktanslutning till internet utan att gå via ditt företags nätverk. Använd då en mailadress vid anmälan som denna dator också kan ta emot.
  Du kan göra ett test här om dindator och/eller nätverk tillåter läsning av frågeformulär
 • Google Chrome, senaste versionen ska vara installerad
  Chrome ska ha ett tillägg för att tillåta tentavakten att se din skärm. Du kommer att få anvisning hur detta laddas ner.
  Tänk på att ditt företags nätverk eller datorer kan begränsa det
 • Möjlighet att läsa, redigera och spara Word-dokument (.docx)
  Det behöver inte vara MS-Word, t.ex. så går Wordpad, Libre Office, OpenOffice och Pages också bra men var noga med att öppna och spara ned dokumentet i Word-format. Spara ned i Word-format en sista gång innan du laddar upp.
 • Legitimation med foto

Din miljö

 • Ett avskilt upplyst rum med dörr.
  Under startprocessen kommer du att kunna se vad din webbkamera visar.  Se till att belysningen är tillräcklig och ingen bakgrundsbelysning.
 • Du är ensam. Du är den enda som tar examen, att ha någon annan i rummet är en allvarlig överträdelse.
 • Se till att täcka över all annan privat information som du inte vill visa, t.ex. bilder eller privata objekt.
 • Dörren ska vara stängd. Skulle någon öppna dörren kommer tentavakten att beordra dig att avbryta tentan utan att du får något resultat.
 • Skrivbordet ska vara tomt så när som på datorutrustningen.

Vad får jag inte ha eller göra?

 • Inga elektroniska apparater
 • Endast EN datorskärm aktiv
 • Ingen mobiltelefon eller smartphone
  ProctorExam visar i sin demovideo användningen av smartphone, men detta används inte av SSTB
 • Ingen Smart Watch
 • Inget headset, hörsekåpor, hörselproppar eller hörlurar
 • Ingen annan elektronisk utrustning (såsom kameror) annat än den som kopplas till tentavakten
 • Inga hjälpmedel, böcker eller dokument
 • Inga andra program aktiverade på din dator än Chrome
 • Inget papper och ingen penna (undantag för Whiteboard, se nedan)
 • Inget pratande eller sjungande. Allt ljud och prat kommer att analyseras som misstänkt beteende, så se till att du befinner dig i en lugn miljö och att du avstår från att prata högt.
 • Toalettbesök är inte tillåtet.
 • Att äta under tentan är inte tillåtet.
 • Inga andra personer får komma in i rummet under examineringen.
Om du inte följer reglerna ovan kan tentavakten avsluta din examinering

 
Vad kan jag ha

 • Ett personligt Whiteboard som raderat ska visas för tentavakten i början och slutet av examineringen. För detaljerade regler, se här.
 

Stegen för anmälan till examineringen
Nedan beskrivs de steg som gås igenom för din examinering

 • Anmälan med välkomstmail
 • Test av din utrustning
 •  Examineringen

 
Du kommer att få fyra mail i den processen
·         Mail 1. Autosvar från SSTB att du genomfört första steget i din anmälan. Betalning återstår
·         Mail 2. Från SSTB efter det du betalat eller initierat faktura. Meddelande att du är välkommen till din examinering.
·         Mail 3. Från Proctorexam 7 dagar före examen. Där ska du testa din utrustning så att den fungerar senare
·         Mail 4. Från ProctorExam efter det du testat din utrustning. Inbjudan till att starta examineringen


Anmälan
Anmälan görs på SSTBs webbsida, www.sstb.se under Öppna SSTB-tentor / Online.

 • Det namn du uppger är det som också kommer att stå på ditt ev. certifikat
 • Du anger vilket datum, ISTQB-modul och vilket språk som du vill genomföra examineringen på.
 • Om det språk du ska tenta på inte är ditt modersmål kan du få 25 % extra tid.
 • Om du examinerar dig på andra ISTQB-moduler än CTFL så måste du bifoga en bild på ditt tidigare CTFL-certifikat
 • Vill du att ditt certifikat ska synas i ISTQB Successful Candidate Register (SCR) kan du godkänna det här.
 • Var noga med att den email-adress som du uppger blir rätt. Det är via den du får svar på din ansökan med datum och klockslag plus att du senare får instruktioner att göra ett test av din utrustning och start av examineringen.
  Det är dessutom till den mail-adressen som ditt resultat kommer att skickas.
 • Om du behöver extra tid p.g.a. speciella behov (t.ex. dyslexi eller liknande) kan du få 30 min extra. Skicka då ett läkarintyg till info@sstb.se samtidigt som du anmäler dig. SSTB kommer att radera intyget när vi läst det.
 • När du också har betalat så kommer du att få Mail nr2 (”Välkommen till ISTQB/SSTB-examineringen…”) som bekräftelse. Där står vilket datum och klockslag som du kan genomföra examineringen.
Skulle du behöva extra tid, t.ex. vid dyslexi, ska det meddelas SSTB och tillsammans med kopia av ett läkarintyg i samband med anmälan. Intyget kommer att makuleras av SSTB så fort det är läst

Anmälan stängs 7 dagar före önskat datum
 

Test av din utrustning
När du gjort din anmälan och fått den kvitterad så kommer du 6 dagar före din examen att få ett mail (Mail 3) ”Please register for your exam”.
Där ska din utrustning testas plus anvisning om att ladda ner tillägg till Chrome. Detaljer beskrivs närmare i bekräftelsen på din anmälan och i detta mail.
Kom ihåg att inte använda headset i detta test, det är datorns högtalare och mikrofon som ska testas.
Se till att du gör detta omgående så att du har tid till att åtgärda eventuella problem, Rekommenderat senast 3 dagar före. Är din dator ansluten till ett företagsnätverk rekommenderar vi att du gör detta så fort du fått Mail3. Detta för att få tid till att åtgärda eventuella fel.

Examineringen

 • Du har fått ett mail, Mail 4 (“You are now ready to take your exam”) efter det du har testat din utrustning
 • Ha ditt ID-kort (legitimation) tillgängligt
 • Klockslaget för start av examineringen har du fått efter anmälan eller på annat sätt. Detta är klockslaget då du kan starta tentan enligt ovanstående mail. Kom ihåg att innan du kan starta tentan ska du göra ett snabbtest och visa legitimation. Gör därför din inloggning i god tid innan klockslaget så att du inte riskerar att starta för sent.
 • I systemet (ProctorExam) kommer du att få ladda ner ett Word-dokument som är själva svarsblanketten. Fyll i ditt namn och spara det, förslagsvis på ditt ”Skrivbord” på datorn. Där markerar du dina svar under själva examineringen.
 • Du ska alltid följa tentavaktens anvisningar. Gör du inte det har tentavakten rätt att se till att du avbryter examineringen. Din examinering kommer också att bli underkänd.
 • Om du skulle bli ertappad för förseelse, t.ex. fusk, kommer du omgående att få avsluta examineringen. Din examinering kommer också att bli underkänd.
 • Tentavakten meddelar strax före tentatidens slut att det är några minuter kvar. När tentavakten meddelar att tentatiden är slut ska du omgående avsluta och följa tentavaktens direktiv.
 • Du ska nu spara Word-dokumentet (svarsblanketten) och sedan ladda upp den till examineringssystemet. Grön knapp
 • Du måste radera eventuella filer som tillkommit under tentan. Tentavakten bevakar att du gör det. Om du inte gör det blir du underkänd.
 • Under hela tentan måste du följa tentavaktens instruktioner som syns i rutan längst ner.

 
Efter examineringen
Resultatet skickas till dig med email till din emailadress som du angivit i din anmälan/registrering, eller vid anmälan vid online. 
Om du inte har fått ditt resultat inom tre dagar så kontakta SSTB.