Användning av personligt Whiteboard vid SSTB-online-examineringar

Nedan är en beskrivning hur man använder Whiteboard i A4-storlek (plus/minus någon centimeter) med tillhörande penna och sudd. Där kan du föra anteckningar för de frågor du känner dig behöva det för. Du får själv skaffa ditt Whiteboard. Innan du kan använda det under examen måste du först veta att du kan skriva och sedan radera det du skrivit.
 
Vad du måste göra under din examinering:
1.       Ditt Whiteboard måste vara utan anteckningar (på båda sidor) när examineringen börjar och det ska visas upp tydligt för tentavakten.
2.       Du ska visa för tentavakten, via webbkameran, att du kan skriva på ditt whiteboard och sedan radera det du skrivit
3.       Ditt Whiteboard måste vara raderat (på båda sidor) och uppvisas för tentavakten precis innan du avslutar din examinering.
Skulle du inte följa ovanstående så har tentavakten rätt att avsluta din examinering utan resultat.
 
Några förslag på inköp av Whiteboard A4
Staples.se                           Whiteboardtavla A4
Betapedagog.se                  
Clas Ohlson                         Kom ihåg-tavla A4
Kontorsgiganten.se             Whiteboard Kontor A4 Vit
Papperskungen.se              Whiteboard kontorstavla A4 vit
Biltema.se                           Mini Whiteboard (kom ihåg pennor + sudd)
 
 
English
 
Use of personal Whiteboard in SSTB online exams
 
Below is a description on how to use a Whiteboard in A4 size (plus / minus a few centimeters) with associated pencil and eraser. There you can take notes for the questions you feel the need for. You have to get the Whiteboard yourself. You must first know that you can write and delete what you have written.
 
What you must follow in the exam:
1.       Your Whiteboard must be without notes (on both sides) when the exam begin, and it must be clearly displayed to the proctor.
2.       You must show the proctor, via the webcam, that you can write on your whiteboard and then erase what you have written
3.       Your Whiteboard must be erased (on both sides) and displayed to the proctor just before the end of your exam.
Should you not follow the above, the proctor has the right to close your exam without result.
 
Some suggestions for purchasing a Whiteboard A4
Staples.se                           Whiteboardtavla A4
Betapedagog.se                  
Clas Ohlson                         Kom ihåg-tavla A4
Kontorsgiganten.se             Whiteboard Kontor A4 Vit
Papperskungen.se              Whiteboard kontorstavla A4 vit
Biltema.se                           Mini Whiteboard (don't forget pen + erasor)