Om SSTB

SSTB, Swedish Software Testing Board, är det nationella organ som av ISTQB, International Software Testing Qualifications Board, erhållit rättigheterna att från den internationella kursplanen examinera och ackreditera, främst på svenska, i Sverige.

SSTB bildades 2002 och är i dag en ideell organisation med avsikten att främja testverksamheten i Sverige med en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden. SSTB är organiserat under ISTQB.

Syftet med SSTB är att:

- Skapa en svensk teststandard när det gäller testterminologi
- Erbjuda och genomföra certifiering av testare på svenska och engelska med svenska respektive engelska uttryck och termer enligt ISTQB:s
  produktportfölj och teststandard
- Tillhandahålla kursplaner på svenska motsvarande ISTQBs syllabus
- Ackreditera företag för kurser som leder till certifiering enligt ISTQBs principer
 

> Mer om SSTB

Uppdrag och rättigheter

 • SSTB äger rättigheterna att verka som ett nationellt organ för ISTQB
 • SSTB äger rättigheterna till den svenska kursplan som är översatt från den internationella Syllabus. Den internationella ägs av ISTQB
 • SSTB äger rättigheterna (delegerat från ISTQB) att ackreditera kurshållare för den svenska kursen baserad på den svenska kursplanen
 • SSTB äger rättigheterna (delegerat från ISTQB) att ackreditera kurshållare för den engelska kursen baserad på den engelska kursplanen
 • SSTB representerar Sverige i ISTQBs styrelse
 • SSTB deltar som svensk representant i ISTQBs arbete för att förbättra och vidareutveckla test över nationsgränserna och på fler nivåer inom testcertifiering

Uppgifter om företaget

Firma Swedish Software Testing Board

Säte/Registered Office: Stockholm

Org.nr./Reg.No. 802430-1064

Medlemmar i styrelsen för SSTB

Medlemskap i SSTB är personligt. Inga juridiska personer är medlemmar.

 • Ingvar Nordström (ordförande)
 • Beata Karpinska (vice ordförande, ordförande för examinering och ackreditering)
 • Johan Klintin
 • Ninna Morin
 • Tobias Ahlgren

Vill du bli medlem i SSTB?

Om du skulle vilja medverka i SSTB:arbete så bör du uppfylla följande krav.

 • Vara en hängiven testare när det gäller testmetodik, principer och strategier
 • Ha någon form av akademisk bakgrund
 • Vara duktig i engelska språket, exempelvis kunna förstå och granska internationella standards
 • Vara bra på svenska, det är en svensk standard som är vårt arbetsområde
 • Vara ISTQB-certifierad testare (eller motsvarande certifiering), gärna på Advanced Level
 • Ha tid att medverka i en professionell organisation på frivilligbasis


Känns detta som du? Vill du vara med? Fyll i ansökan och skicka den med e-mail till info@sstb.se.