Om SSTB

SSTB, Swedish Software Testing Board, är det nationella organ som av ISTQB, International Software Testing Qualifications Board, erhållit rättigheterna att från den internationella kursplanen examinera och ackreditera, främst på svenska, i Sverige.

SSTB bildades 2002 och är i dag en ideell organisation med avsikten att främja testverksamheten i Sverige med en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden. SSTB är organiserat under ISTQB.

Syftet med SSTB är att:

- Skapa en svensk teststandard när det gäller testterminologi
- Erbjuda och genomföra certifiering av testare på svenska och engelska med svenska respektive engelska uttryck och termer enligt ISTQB:s
  produktportfölj och teststandard
- Tillhandahålla kursplaner på svenska motsvarande ISTQBs syllabus
- Ackreditera företag för kurser som leder till certifiering enligt ISTQBs principer

SSTB:s policy för personuppgifter

Allmänt
SSTB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data

Personuppgifter vi samlar in
SSTB registrerar personuppgifter efter din examinering. De uppgifter vi sparar är:

- Namn
- Bostadsadress vid examineringstillfället
- ISTQB-modul som examinerats
- Resultat och ev. certifikatnummer från examineringen
- Datum för examineringen
Övriga uppgifter registreras inte, t.ex. din mailadress och ditt företag

Vad använder SSTB personuppgifterna till
- Återskapa ett nytt certifikat om du begär det eller förlorat det
- Förmedla information till ISTQB Successful Candidate Register (SCR) när du begär det

Information som kan lämnas ut
SSTB överför information om ditt certifikat till ISTQB Successful Candidate Register (SCR) innehållande
- Namn
- ISTQB-modul
- Del av certifikatnumret
- Datum för examineringen
Denna information överförs enbart ut om du godkänt det vid examineringstillfället eller i efterhand begär att den ska överföras. Informationen kan raderas på din begäran.

Om cookies
SSTB använder cookies via Hemsida24 för att registrera antalet besökare på hemsidan.
 
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du kan när som helst begära att de raderas. Då förlorar du möjligheten till att återskapa förlorat certifikat eller att anmäla sig till SCR enligt ovan. Det räcker med ett mail till info@sstb.se med begäran.
 
Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom SSTB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. SSTB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Uppdrag och rättigheter

  • SSTB äger rättigheterna att verka som ett nationellt organ för ISTQB
  • SSTB äger rättigheterna till den svenska kursplan som är översatt från den internationella Syllabus. Den internationella ägs av ISTQB
  • SSTB äger rättigheterna (delegerat från ISTQB) att ackreditera kurshållare för den svenska kursen baserad på den svenska kursplanen
  • SSTB äger rättigheterna (delegerat från ISTQB) att ackreditera kurshållare för den engelska kursen baserad på den engelska kursplanen
  • SSTB representerar Sverige i ISTQBs styrelse
  • SSTB deltar som svensk representant i ISTQBs arbete för att förbättra och vidareutveckla test över nationsgränserna och på fler nivåer inom testcertifiering

Uppgifter om föreningen

Firma Swedish Software Testing Board

Säte/Registered Office: Stockholm

Org.nr./Reg.No. 802430-1064

SSTB-styrelsemedlemmar

  • Ingvar Nordström (ordförande)
  • Beata Karpinska (vice ordförande, ordförande för examinering och ackreditering)
  • Johan Klintin
  • Daniel Säther