Om ISTQB

ISTQB bildades i november 2002 och är en förkortning för International Software Testing Qualifications Board. ISTQB är den internationella paraplyorganisation som har SSTB och andra nationella organ som medlemmar.

ISTQB är ansvarig för ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL), ISTQB Certified Tester Advanced Level (CTAL), ISTQB Certified Tester Specialist (CT) och ISTQB Certified Tester Expert Level (CTEL) vilka är internationella certifieringsprogram. Dessa certifieringsprogram baseras på de engelska kursplanerna (engelska: syllabus). Förutom kursplaner finns riktlinjer för ackreditering av kurshållare. ISTQB samordnar ett internationellt arbete med att ta fram kursplaner och riktlinjer på engelska som varje nationellt organ kan översätta till sina respektive språk.

Syftet med ISTQB

Syftet med ISTQB är att erbjuda ett internationellt gemensamt program för certifiering av testare inom programvara och system. ISTQB levererar engelskspråkiga kursplaner (syllabus) som kan användas för ackreditering och examinering av respektive nationella organ.

ISTQB har följande mål:

  • Att få test erkänt som en viktig och professionell yrkesroll inom programvaruverksamheten
  • Att tillhandahålla ett standardramverk för en karriärsutveckling av testare
  • Att möjliggöra för professionellt kvalificerade testare att bli erkända hos arbetsgivare, kunder, och kolleger samt att öka testarnas profil
  • Att främja stabila och bra testmetoder inom alla programvarudiscipliner
  • Att identifiera testområden som är av betydelse och har värde för industrin
  • Att göra det möjligt för programvaruleverantörer att anställa certifierade testare och på så sätt få kommersiella fördelar före sina konkurrenter genom att göra reklam för sin anställningspolicy när det gäller testare
  • Att ge testarna, och andra med testintresse, en möjlighet att få en internationellt erkänd examen inom området.

> Läs mer på ISTQBs webplats
LinkedIn, YouTube, Facebook