Certifierad testare, ISTQB – Specialist Performance Testing

Certifieringen för ISTQB® Performance Testing (prestandatestning), CT-PT, ger kunskap om de viktigaste aspekterna av prestandatestning, inklusive tekniska, metodbaserade och organisatoriska aspekter. Specifikt täcker prestationstestning områden som grundläggande koncept, mätningar, aktiviteter, arbetsuppgifter och verktyg.
 
Prestationstestningscertifieringen riktar sig till alla som är involverade i programvarutestning och som vill bredda sina kunskaper om prestationstester eller alla som vill starta en specialistkarriär inom prestationstester. Certifieringen riktar sig även till alla som arbetar med prestandateknik och som vill få en bättre förståelse för prestandatestning.
 
Ett certifikat i ISTQB Performance Testing är viktigt för:

 • Alla som jobbar med DevOps och programvarukvalitet och som vill bredda sina kunskaper om prestandatestning
 • Den som skulle vilja bli en central person när det gäller prestandatestning
 • Alla som är jobbar inom prestanda i företaget och som vill få en bättre förståelse för prestandatestning

 
En certifierad ISTQB-testare i Specialist Performance Testing kan:

 • Förstå de grundläggande begreppen prestandaeffektivitet och prestandatestning.
 • Definiera prestandarelaterade krav, risker och mål för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar.
 • Förstå mätetal för prestanda och hur man samlar in dem.
 • Utveckla en prestandatestplan för att uppnå angivna mål och krav.
 • Konceptuellt designa, implementera och exekvera grundläggande prestandatester.
 • Analysera resultaten av ett prestandatest och presentera konsekvenser för olika intressenter.
 • Förklara processen, logisk grund, resultaten och innebörden av prestandatestning för olika intressenter.
 • Förstå kategorier och användningsområden för prestandatestverktyg och kriterier för val av dessa.
 • Bestämma hur prestandatestaktiviteter ska kopplas till programvarulivscykeln.

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska, Engelska
 
Examineringslängd
2 timmar (120 min). Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (30 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K4
(Se beskrivning av ISTQB kognitiva nivåer här)
 
Antal frågor i en examen
K1: 2
K2: 27
K3: 4
K4: 7
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad fråga ger 1 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.