Certifierad testare
ISTQB – Advanced Level Technical Test Analyst

Ett certifikat i ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst kan ta ett steg i din karriär eftersom:

 • Det visar att du har ett starkt engagemang i testyrket och egen utveckling. Du tycker om att arbeta med kod och att lösa problem.
 • Det visar att du har färdighet i avancerad programvarutestning. Du förstår programmering bättre än andra testare.
 • Det bevisar att du har en vilja att komma vidare i din karriär och din organisation. Du har den avancerade kompetens som företag vill behålla och främja.
 • Det kan hjälpa dig att få ett jobb. Se t.ex. detta krav i en platsannons: "Minst 3 års erfarenhet krävs i validering av programvarusystem”.
 • Certifiering i ISTQB Advanced Level Test Analyst eller Advanced Level Technical Test Analyst kan bidra till att uppfylla detta.

 
En certifierad ISTQB-testare i Advanced Level Technical Test Analyst kan:

 • Identifierar och klassificerar de typiska risker som är förknippade med prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, portabilitet och underhållbarhet av programvarusystem.
 • Tillhandahålla teknisk kunskap för planering, design och exekvering av tester för att minska riskerna för problem med prestanda, säkerhet, tillförlitlighet, portabilitet och underhåll hos systemet.
 • Välja och tillämpa lämpliga white-box-testtekniker för att säkerställa att tester ger en tillräcklig nivå av förtroende, baserat på designtäckning.
 • Delta effektivt i granskningar med utvecklare och programvaruarkitekter genom att använda kunskap om typiska defekter i kod och arkitektur.
 • Förbättra kvalitetsegenskaper hos kod och arkitektur genom att använda olika analystekniker
 • Beskriva de kostnader och fördelar som kan förväntas vid införandet av vissa typer av testautomatisering.
 • Välja lämpliga verktyg för att automatisera tekniska testarbetsuppgifter.
 • Förstå de tekniska frågorna och begreppen vid införandet av testautomatisering.

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Engelska
 
Examineringslängd
2 hr (120 min). Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (30 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4, eller 2 alternativ av 5,.
 
Kognitiva nivåer i examen
K2-K4
 
Antal frågor i en examen
45
 
Poängberäkning
Rätt besvarad K2-fråga ger 1 poäng.
Rätt besvarad K3-fråga ger 2 poäng.
Rätt besvarad K4-fråga ger 3 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 78.
För godkänd examen: 51 poäng (65% av 78) eller mer.