Certifierad testare, ISTQB – Specialist Acceptance Testing

ISTQB Acceptance Testing är avsedd för alla som medverkar i användaracceptanstestning (UAT), kontraktuella och regulatoriska acceptanstestningar samt alfa- och betatestning. Detta inkluderar produktägare, affärsanalytiker, testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, testare för användaracceptans och programvaruutvecklare.
 
Varför är acceptanstestning viktigt?
Bedömning och validering av affärslösningar är viktiga och frekventa aktiviteter för produktägare, verksamhetsanalytiker och testare. En del av deras ansvar är att definiera acceptanskriterier för kraven, oavsett typ av utvecklingslivscykel – agil eller traditionell. Acceptanskriterier definieras genom att bryta ned kraven till en mer atomär och testbar form. Testfall utformas sedan för att verifiera lösningen mot kriterierna. Att utforma acceptanstest utifrån acceptanskriterier bör vara en aktivitet som inkluderar mycket samarbete och som involverar verksamhetsanalytiker och testare för att ge acceptanstestfasen ett högt affärsvärde, och för att minska riskerna relaterade till produktutgåvan.

Verksamhetsanalytiker (Business Analysts) och produktägare kommer att kunna tillämpa det de har lärt sig om ISTQB Acceptance Testing Certification för att kunna:

 • Bidra till en organisations acceptanstestaktiviteter genom att delta i designfasen för acceptanstest och stödja anpassningen av produkten till affärskraven.
 • Bidra till organisationen av acceptanstestningsaktiviteter, inklusive processen, artefakter, kommunikation, rapportering, övervakning och hantering av sådana aktiviteter, och samarbeta med testare och andra relevanta intressenter i denna process.
 • Bidra till kvaliteten på acceptanstestningsprocessen, inklusive validering och verifiering av producerade artefakter.

 
Testare och QA-analytiker kommer att kunna tillämpa det de har lärt sig om ISTQB Acceptance Testing Certification för att:

 • Bidra till att definiera acceptanskriterier under kravdefinieringsfasen.
 • Samarbeta effektivt med verksamhetsanalytiker och andra intressenter under alla acceptanstestningsaktiviteter.
 • Förstå affärsmålen, kommunicera med affärsenheter och dela gemensamma mål för acceptanstestningen.
   
Alla som medverkar i acceptanstestning – inte bara heltidstestare – bör vara ISTQB Acceptance Testing-certifierade (ISTQB CT-AcT). Detta inkluderar:
 • Produktägare
 • Verksamhetsanalytiker, Affärsanalytiker
 • QA analytiker
 • Testanalytiker
 • Testingenjörer
 • Testkonsulter
 • Testledare
 • Testare av användaracceptans
 • Programvaruutvecklare

Förutsättningar för att delta i examineringen för CT-AcT
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när
  du är klar med alla frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Aktuell version:
2019
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska, Engelska
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4, eller 2 alternativ av 5,.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K4
(Se beskrivning av ISTQB kognitiva nivåer)
 
 
Antal frågor i en examen
K1: 4
K2: 26
K3: 10
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad fråga ger 1 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.