Certifierad testare, ISTQB – Specialist Model-Based Tester

Certifieringen för ISTQB Model-Based Tester (modellbaserad testare), CT-MBT, fokuserar på en avancerad testmetodik genom att använda modeller för testningen. Den utökar och stöder klassiska testdesigntekniker som ekvivalensklassindelning, gränsvärdesanalys, testning med hjälp av beslutstabeller, tillståndsbaserad testning och användningsfallsbaserad testning. Det är ett innovativt tillvägagångssätt för att förbättra produktiviteten och effektiviteten i testprocessen.
 
Certifieringen för Model-Based Tester riktar sig till testare, testanalytiker, tekniska testanalytiker, testledare, system- och programvaruutvecklare och arkitekter. Den är också fördelaktig för alla som vill ha en djupare förståelse för  programvarutestning och användning av modeller för testgenerering, såsom projektledare, kvalitetschefer, produktchefer, affärsanalytiker och affärsprocessexperter.
 
En ISTQB-certifierad modellbaserad testare kan:

  • Samarbeta i ett modellbaserat testteam med hjälp av standardterminologi och etablerade MBT-koncept, processer och tekniker.
  • Tillämpa och integrera modellbaserad testning i en testprocess.
  • Skapa och underhålla MBT-modeller effektivt med hjälp av etablerade tekniker och bästa praxis för modellbaserad testning.
  • Välj, skapa och underhåll testartefakter från MBT-modeller med hänsyn till risken och värdet av de testade funktionerna.
  • Stödja organisationen att förbättra sin kvalitetssäkringsprocess för att bli mer konstruktiv och effektiv.

I allmänhet har en ISTQB® modellbaserad testare förvärvat de nödvändiga färdigheterna för att framgångsrikt bidra till MBT-projekt i ett givet sammanhang.
 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:

  • Syllabus/Kursplan
  • Glossary/Ordlista
  • Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla frågorna

Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Engelska
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra. Detta begärs vid anmälan.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K4
(Se beskrivning av ISTQB kognitiva nivåer)
 
Antal frågor i en examen
K1: 13
K2: 22
K3: 5
K4: -
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad fråga ger 1 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.