Certifierad testare, ISTQB – Foundation Level CTFL 4.0

ISTQB Foundation Level Software Testing Certification (CTFL) är en bra karriärstart för alla som testar programvara.  Oavsett om du testar programvara hela dagen eller bara på deltid genom Agile, DevOps eller Continuous Delivery, behöver du certifieringen på ISTQB Foundation Level (CTFL).
ISTQB Foundation är, som namnet beskriver, grunden till kunskapen om programvarutestning. Den omfattar testterminologi, testkoncept och testprinciper.
Vill du gå vidare till nästa nivå och andra områden inom ISTQB är ett CTFL-certifikat (eller tidigare motsvarande) ett krav för att få examinera dig där.
 
Nyheter i Syllabus/Kursplan CTFL version 4.0
Denna version bygger på CTFL 2018 och delar av CTFL-AT 2014.
Några exempel på ändringar:

 • Textmängden har minskat. Kursplanen är nu ett dokument som tjänar till att beskriva de grundläggande delarna av en introduktionskurs om programvarutestning, inklusive vilka ämnen som bör tas upp och på vilken nivå. I de flesta fall exkluderas exempel från texten. Det är kurshållarens uppgift att tillhandahålla exemplen, såväl som övningarna, under utbildningen.
 • Fokus på metoder som test-first, shift-left och retrospektiv
 • Mer omfattande referenser till klassiska och/eller respekterade böcker och artiklar om programvarutestning och relaterade ämnen
 • Avsnitt om hela teamet ansvar
 • Nytt avsnitt om testning i samband med DevOps
 • Mer fokus på samarbetsbaserad metod för testning
 • Mer fokus på de välkända agil-relaterade koncepten och verktygen inom testhantering: iterations- och releaseplanering, testpyramid och testkvadranter
 • Avsnittet om riskhantering bättre strukturerat genom att beskriva fyra huvudaktiviteter: riskidentifiering, riskbedömning, riskreducering och riskövervakning

Mer finns beskrivet i Syllabus/Kursplan


En certifierad ISTQB-testare på Foundation Level kan:

 • Förstå vad testning är och varför den är fördelaktig
 • Förstå grundläggande konceptet för programvarutestning
 • Identifiera teststrategin och aktiviteterna som ska genomföras beroende på testsammanhanget
 • Bedöma och förbättra kvaliteten på dokumentation
 • Förbättra effektiviteten hos testningen
 • Anpassa testprocessen till programvaruutvecklingens livscykel
 • Förstå testhanteringsprinciper
 • Skriva och kommunicera tydliga och begripliga felrapporter
 • Förstå de faktorer som påverkar prioriteringar och arbete relaterade till testning
 • Arbeta som en del av ett tvärfunktionellt team
 • Känna till risker och fördelar med testautomatisering
 • Identifiera nödvändiga färdigheter som krävs för testning
 • Förstå riskers påverkan på testningen
 • Rapportera effektivt om testframsteg och kvalitet

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Inga formella krav finns.
Det är dock en fördel om du har en grundläggande kännedom om programvarusystem.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs (3 dagar)eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:

 • Syllabus/Kursplan. Notera att denna Syllabus/Kursplan inte är så detaljrik. Det är inget kursdokument.
 • Glossary/Ordlista
 • Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla frågorna

Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska och engelska.
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 av 4 alternativ eller 2 av 5 alternativ.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K3
 
Antal frågor i en examen
40
 
Poängberäkning
Varje rätt svar ger 1 poäng. Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.

Certifikatets giltighetstid
Eftersom ett CTFL-certifikat är livslångt så behöver man inte examinera sig igen. Alla certifikat för CTFL är likvärdiga oavsett år eller version