Certifierad testare, ISTQB – Specialist Usability Testing

Syftet med Usability Testing (användbarhetstestning) är att utvärdera programvaran genom att testa den med hjälp av representativa användare. Vanligtvis kommer dessa användare att försöka utföra typiska uppgifter medan observatörer tittar, lyssnar och gör anteckningar. Målet är att identifiera eventuella användbarhetsproblem, samla in data och fastställa användarnas tillfredsställelse med produkten.
 
Den här Usability Testing-certifieringen är perfekt för alla som är involverade i programvarutestning och som vill bredda sina kunskaper inom användbarhetstestning. Den är också det bästa valet för alla som vill börja en specialistkarriär inom användbarhetstestning. Certifieringen är också mycket användbar för alla som är inblandade i användbarhetsteknik och som vill förstå användbarhetstestning.
 
En certifierad ISTQB-testare med Specialist Usability Testing kan:
  • Förstå de grundläggande begreppen användbarhet och användbarhetstestning.
  • Identifiera och klassificera allvaret av användbarhetsrisker och potentiella tillgänglighetsöverträdelser i en given produkt i vilket skede som helst i en utvecklingscykel.
  • Känna till relevanta standarder för användbarhet, användarupplevelse och tillgänglighet och verifiera deras implementering i en given produkt.
  • Sätta upp rutiner så att angivna mål för användbarhet, användarupplevelse och tillgänglighet i praktiken kan verifieras för en viss produkt.
  • Designa och övervaka implementeringen av en testplan för att uppnå angiven användbarhet, användareupplevelse och tillgänglighetsmål.
  • Förklara logiken, processen och resultaten av utvärderingar för användbarhet, användarupplevelse och tillgänglighet till icke-specialiserade intressenter.
 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Engelska
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra. Detta begärs vid anmälan.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K4
(Se beskrivning av ISTQB kognitiva nivåer)
 
Antal frågor i en examen
K1: 6
K2: 28
K3: 3
K4: 3
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad fråga ger 1 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.