Certifierad testare, ISTQB – Advanced Level Test Analyst

Ett certifikat i ISTQB Advanced Level Test Analyst kan ta ett steg i din karriär eftersom:

 • Det visar att du har ett starkt engagemang för testyrket och egen utveckling. Du tycker om att testa och arbeta tillsammans med användarna.
 • Det visar att du har avancerade färdigheter i programvarutestning eftersom du förstår vad som krävs för att bli en testanalytiker i toppklass.
 • Du får en större testteknisk kompetens när det gäller att få effektiva och optimerade testfall på systemnivå.
 • Du får en större kunskap om testtekniker på black-box-nivå, t.ex. Gränsvärdesanalys
 • Det bevisar att du har en önskan att ta dig vidare i din karriär och i din organisation.  Du är den typ av ledande testare som andra vill anställa och behålla i sin organisation.
 • Det kan hjälpa dig att få ett jobb. Se t.ex. detta krav i en platsannons: "Minst 3 års erfarenhet krävs i validering av programvarusystem”.
 • Certifiering i ISTQB Advanced Level Test Analyst eller Advanced Level Technical Test Analyst kan bidra till att uppfylla detta.

 
En certifierad ISTQB-testare i Advanced Level Test Analyst kan:

 • Genomföra lämpliga testaktiviteter baserat på den livscykel för programvaruutveckling som används
 • Bestämma rätt prioritering av testaktiviteter baserat på information från en riskanalys
 • Välja och tillämpa lämpliga testtekniker för att säkerställa att testningen ger en adekvat förtroendenivå, baserat på definierade täckningskriterier.
 • Bestämma lämplig dokumentationsnivå som är relevant för testaktiviteterna
 • Bestämma vilka lämpliga funktionstestningstyper som ska användas
 • Arbeta effektivt i ett team för användbarhetstestning
 • Delta effektivt i granskning av krav och användarberättelser med intressenter, med hjälp av erfarenheter från typiska misstag i arbetsprodukterna.
 • Förbättra effektiviteten i testprocessen med hjälp av verktyg

 
Förutsättningar för att delta i examineringen för CTAL-TA
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:
- Syllabus/Kursplan
- Glossary/Ordlista
- Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla
   frågorna
Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Aktuell version
3.1

Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska, Engelska
 
Examineringslängd
2 hr (120 min). Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (30 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4, eller 2 alternativ av 5,.
 
Kognitiva nivåer i examen
K2-K4
 
Antal frågor i en examen
K2: 17
K3: 6
K4: 17
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad K2-fråga ger 1 poäng.
Rätt besvarad K3-fråga ger 2 poäng.
Rätt besvarad K4-fråga ger 3 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 80.
För godkänd examen: 52 poäng (65% av 80) eller mer.