Certifierad testare, ISTQB – Automotive Software Tester

Den ökande komplexiteten i utvecklingen av programvarubaserade fordonssystem och en andel av programvaran på mer än 50 % av mervärdet av ett fordon leder till ökad betydelse för testning av programvarubaserade fordonssystem.

ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT)-certifieringen fokuserar på de specifika kraven för "testning av E/E-system" i fordonsmiljön baserat på etablerade standarder (Automotive SPICE®, ISO 26262, AUTOSAR®, etc. ). Den täcker också testning i virtuella miljöer (inklusive XiL), och fordonsspecifika statiska och dynamiska testtekniker.
 
Automotive Software Tester-certifieringen riktar sig till alla som är involverade i programvarutestning inom fordonsområdet, inklusive testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, releasetestare och programvaruutvecklare. Det kan också vara användbart för personer i rollen som projektledare, kvalitetschef, programvaruutvecklingschef, systemanalytiker (affärsanalytiker), IT-chef eller managementkonsulter, som vill skaffa sig grundläggande kunskaper och grundläggande förståelse för ämnet programvarutestning inom fordonsområdet.
 
En ISTQB-certifierad testare inom Automotive Software Tester:

  • Samarbeta effektivt i ett testteam.
  • Anpassa testteknikerna som är kända från ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL®) till de specifika fordonsprojektkraven.
  • Beakta de grundläggande kraven i relevanta fordonsstandarder (Automotive SPICE®, ISO 26262, etc.) och välj lämpliga testtekniker.
  • Tillämpa de virtuella testmetoderna (t.ex. HiL, SiL, MiL, etc.) i testmiljöer.

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Du är certifierad på ISTQB Foundation Level, CTFL, eller motsvarande
Det är också en fördel om du arbetat någon tid inom området för att få en baskunskap.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:

  • Syllabus/Kursplan
  • Glossary/Ordlista
  • Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla frågorna

Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
Examineringsspråk SSTB-examinering
Engelska
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra. Detta begärs vid anmälan.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 alternativ av 4.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K4
(Se beskrivning av ISTQB kognitiva nivåer)
 
Antal frågor i en examen
K1: 19
K2: 15
K3:  6
K4: -
Totalt: 40
 
Poängberäkning
Rätt besvarad fråga ger 1 poäng.
Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.