Kursplaner (Syllabi)

Som grund för ackreditering och vägledning finns det en kursplan som beskiver vad som ska täckas i kursen tillsammans med riktlinjer om hur mycket tid som ska avsättas till respektive avsnitt i kursen.
1) Kurs finns, Course available
2) SSTB erbjuder examen, SSTB offers exam

Foundation Level

Certified Tester 2011

Foundation Level 2011 Kursplan 1) 2). Gäller ej efter 2019-12-04

Certified Tester 2018

AgileTester

Model-Based Tester

Automotive Software Tester

Usability Testing

Performance Testing

Mobile Application Testing

Acceptance Testing


Förbättringar

SSTB tar gärna emot rättelse och kommentarer till kursplan och ordlista. Använd helst nedanstående granskningsprotokoll (ett Exceldokument) enligt följande metod.

  1. Ladda ned ovanstående SSTB-dokument.
  2. Ladda ned Granskningsprotokoll här (Excelark).
  3. Ändra namn på exceldokumentet så att ditt namn ingår i dokumentnamnet.
  4. Läs genom kursplanen och ordlistan samt, för varje hittat fel, förbättring eller liknande, fyll i en rad i exceldokumentet.
  5. När du är klar, skicka in exceldokumentet med e-post till sstb