Kursplaner (Syllabi)

Som grund för ackreditering och vägledning finns det en kursplan som beskiver vad som ska täckas i kursen tillsammans med riktlinjer om hur mycket tid som ska avsättas till respektive avsnitt i kursen.
1) Kurs finns, Course available
2) SSTB erbjuder examen, SSTB offers exam

Foundation Level

Certified Tester 2018 (CTFL 2018 V3.1)

Certified Tester 4.0 (CTFL 4.0)

AgileTester (CTFL-AT)

Specialist

Model-Based Tester (CT-MBT)

Automotive Software Tester (CT-AuT)

Usability Testing (CT-UT)

AI Testing (CT-AI)

Performance Testing (CT-PT)

Mobile Application Testing (CT-MAT)

Acceptance Testing CT-AcT)

Security Tester (CT-SEC)

Test Automation Engineer (CT-TAE)


Förbättringar

SSTB tar gärna emot rättelse och kommentarer till kursplan och ordlista. Använd helst nedanstående granskningsprotokoll (ett Exceldokument) enligt följande metod.

  1. Ladda ned ovanstående SSTB-dokument.
  2. Ladda ned Granskningsprotokoll här (Excelark).
  3. Ändra namn på exceldokumentet så att ditt namn ingår i dokumentnamnet.
  4. Läs genom kursplanen och ordlistan samt, för varje hittat fel, förbättring eller liknande, fyll i en rad i exceldokumentet.
  5. När du är klar, skicka in exceldokumentet med email till info@sstb.se

Advanced Level

Test Manager (CTAL-TM)

TM 2012
Overview
TM Syllabus 1)2)

Test Analyst (CTAL-TA)

Technical Test Analyst (CTAL-TTA)

Agile Technical Tester (CTAL-ATT)


Expert Level