Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 800 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Ny utgåva, Foundation Level CTFL 4.0

Se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0
Du kan nu examinera dig för CTFL 4.0 hos SSTB (Svenska och Engelska)
Se flik Öppna SSTB-tentor

Vilken av de två CTFL-examen ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?
Vår rekommendation är att om du planerar ta din examen inom de närmaste veckorna (maj-juni 2023), så ska du välja CTFL 2018.
Detta för att

- Det finns ännu (maj 2023) ingen ackrediterad kurshållare för CTFL 4.0, men det finns erfarna ackrediterade kurshållare för CTFL 2018
- Om du har påbörjat dina förberedelser för CTFL 2018 så ska du också göra din examen för CTFL 2018

Annars kan du välja CTFL 4.0

Båda examen är giltiga på samma sätt. Ett ISTQB-certifikat är livslångt
 

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2023-06-08     Stockholm/Kista 2023-08-18
2023-06-20     Göteborg ----
2023-07-06     
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2018 > 10

SSTB kan nu presentera svensk kursplan för FL 2018 här.
Vi har redan engelsk syllabus för FL 2018 och övningstentor på både engelska och svenska.
Det finns nu möjlighet för kurshållare att ackreditera sig för FL 2018 och därefter hålla kurser.
SSTB kan redan idag erbjuda examineringar för både FL 2011 och FL 2018, se kalender och SSTB Öppna tentor
Efter 2019-11-04 kommer det enbart att finnas kurser och examineringar för FL 2018 på svenska (FL 2011 upphör då). Motsvarande tidpunkt för engelsk version är 2019-06-04.

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu erbjuda öppen examinering i Malmö 2018-11-20 med följande

  • FL 2011, svenska och engelska
  • FL 2018, svenska och engelska
  • FL, Agile Tester, svenska och engelska
  • FL, Model-Based Tester, engelska
  • AL, Test Manager, svenska och engelska
  • AL, Test Analyst, engelska
  • AL, Technical Test Analyst, engelska
  • AL, Test Automation Engineer, engelska
Anmälan görs under Öppna SSTB-tentor på denna hemsida
Läs hela nyheten »

Alten Sverige är nu ackrediterad för att hålla ISTQB-kurser för Foundation Level 2018 (FL 2018) med engelskt material

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj