Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board
ISTQB i Sverige

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 900 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

ISTQB-utbildning med certifiering

Kombinera din ISTQB-tenta med att delta i en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs först
Ackrediterade kurshållare erbjuder kurser som hjälper dig i förberedelserna för ISTQB-certifieringen.
Om du anmäler dig till kurs och examinering samtidigt och betalar för båda vid ett tillfälle så:
- blir priset för tentan lägre än om du gör separata anmälningar
- blir du vid klassrumskurs automatiskt bokad för klassrumstenta i anslutning till kursen
- får du vid onlinekurs en voucher att använda vid valfri online-tenta
- får du möjlighet till omtenta, se nedan
 
Gratis omtenta om du inte klarat din första tenta efter kurs
I och med att SSTB genomfört ackrediteringen så har vi fortroende för att kurshållarna genomför en kurs professionellt och med rätt innehåll; det finns alltså förutsättningar för dig att klara den efterföljande tentan.
Skulle det trots allt inte gå bra och du inte klarade den, så har vi ett erbjudande,
SSTB erbjuder en gratis omtenta online.
Villkor för detta:
- Anmälan görs senast 3 månader efter din misslyckade tenta
- Gäller för kurser i klassrum och online
- Kurs och tenta bokades samtidigt
- Kurshållaren är ISTQB-ackrediterad genom SSTB för den kurs som ligger till grund för tentan
- Du har deltagit i hela kursen
- Tentan efter kursen genomfördes av SSTB
- Omtentan gäller SSTB-online och ska göras inom sex månader från kursen
- Erbjudandet gäller endast en omtenta
 
Anmälan för omtenta görs här. Blir den godkänd får du en voucher-kod per mail att använda som betalning när du anmäler dig till din omtenta.
 
Kurshållarna kan också ha samarbetspartner som administrerar deras kurser.
Se listan över kurshållare som är ISTQB-ackrediterade av SSTB här.

Framtiden för programvarutestning: Testarens roll i en AI-driven värld

Programvarutestning genomgår en omvälvande förändring med artificiell intelligens (AI) i spetsen. De dagar är förbi då AI bara var ett framtidskoncept. Idag är det en dynamisk kraft som leder till ett nytt kapitel inom programvaruutveckling.
I och med AI introduceras nya sätt och verktyg som kan förbättra testningen på många sätt t.ex. som att förutse buggar vilket gör att testaren kan fokusera på andra, ännu viktigare, testuppgifter.
ISTQB AI Testing Certification är en inkörsport till framtiden för programvarutestning. Den tar upp testning av system som innehåller AI, men också hur man använder AI i sin testning
Läs mer här.
Där finns också referenser till Syllabus, Sample Exam, länk till ISTQB/SSTB-examinering, men också ett förslag på ISTQB-kurs

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2024-06-13     Stockholm/Kista 2024-08-30
2024-06-27     Göteborg ----
2024-07-11    
Fler.....
Se också Kalender

Release CTFL 4.0

CTFL 4.0 finns tillgänglig för kurs och examinering. Läs mer här

Nyheter

2021

SSTB kan nu erbjuda examinering på ISTQB CTAL-TTA 4.0, Technical Test Analyst på engelska.
Vi erbjuder den online och i klassrum (fn ett uppehåll pga pandemin)
Examenstiden är 2:00 (2:30 om du inte har engelska som modersmål) och antalet frågor är 45.
För att kunna genoföra examen behöver du vara certifierad på ISTQB CTFL eller motsvarande tidigare
Se under Dokument för Syllabus och Sample Exam
Anmälan kan göras under Öppna SSTB-tentor
Mer beskrivning om CTAL-TTA

Läs hela nyheten »

Nu finns det möjlighet att även examinera sig på svenska för ISTQB-CT Performance Testing (prestandatestning).
Examen består av 40 frågor och examenstiden är 1:30 med 25% extra för den som inte har examensspråket som modersmål.
 
Anmälan görs på www.sstb.se under Öppna SSTB-tentor.
Övningstenta finns på www.sstb.se under Dokument / Övningstentor
Syllabus (engelska) finns på www.sstb.se under Dokument / Kursplaner (Syllabi)
Litteratur (på engelska) för självstudier finns på www.sstb.se under Dokument / Litteratur för självstudier.

Att vara ISTQB-certifierad prestandatestare är viktigt för:

 • Alla som är involverade i DevOps eller programvarukvalitet och som vill bredda sina kunskaper om prestandatestning
 • Alla som vill bli en efterfrågad person när det gäller prestandatestning
 • Alla som är engagerade i prestandaarbete och vill få en bättre förståelse för prestandatestning
En person som är ISTQB-certifierad prestandatestare kan:
 • Förstå de grundläggande begreppen prestandaeffektivitet och prestandatestning
 • Definiera prestandarelaterade risker, mål och krav för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar
 • Förstå mätetal för prestanda och hur man samlar in dem
 • Utveckla en prestandatestplan för att uppnå angivna mål och krav
 • Konceptuellt designa, implementera och exekvera grundläggande prestandatester
 • Analysera resultaten av ett prestandatest och presentera konsekvenser för olika intressenter
 • Förklara processen, logisk grund, resultaten och innebörden av prestandatestning för olika intressenter
 • Förstå kategorier och användningsområden för prestandatestverktyg och kriterier för val av dessa
 • Bestämma hur prestandatestaktiviteter ska kopplas till programvarulivscykeln
Läs hela nyheten »

Improve Software Quality är 2021-09-09 ackrediterad för ISTQB CT-AuT, Automotive Software Tester med engelskt material
Se hemsida för företaget.
SSTB erbjuder redan nu examinering för CT-AuT, Automotive Software Tester, se här.

Läs hela nyheten »

SSTB öppnar nu upp för examinering i klassrum (Onsite) i Kista 2021-09-14.
Vi erbjuder examinering för alla de moduler som SSTB har.
Se här

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu erbjuda examinering på ISTQB Performance Testing och Automotive Software Tester på engelska.
Vi erbjuder dem online och i klassrum (fn ett uppehåll pga pandemin)
Examenstiden är 1:00 (1:15 om du inte har engelska som modersmål) med 40 frågor per examen.
Se under Dokument för Syllabus och Sample Exam
Anmälan kan göras under Öppna SSTB-tentor

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj