Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 750 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Hur du lyckas med att få externa testare

Använder ditt företag tillfälliga testare eller externa testtjänster? Om det är så är det viktigt att du ser till att deras kommunikations- och testprinciper stämmer överens med vad ditt nuvarande team använder. Annars kan ditt team tycka att det är stressigt och förvirrande att arbeta med externa testare som inte använder era standarder och arbetssätt......
Läs mer

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

 • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
 • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Se fliken Öppna SSTB-tentor/Onsite (Klassrum). Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen.
 • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.
 • SSTB genomför också examineringar online. Däe kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringstiden är samma som i ett klassrum (onsite). Skillnaden är att det finns begränsningar i användandet av hjälpmedel, i SSTBs online-examineringar är inga hjälpmedel, med ett undantag, tillåtna.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Examineringar

Online            Klassrum
2022-12-15     Stockhlm 2022-12-16 inställd
2022-12-20     Göteborg ----
2022-12-27      
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2018

ISTQB har givit ut en ny Syllabus på Foundation Level, Automotive Software Tester. 
Den är bas för en 2-dagars kurs med efterföljande examinering.
Syllabus och en översikt finns beskrivet här.
Kontakta SSTB för mer information eller intresse för examinering

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu presentera svensk kursplan för FL 2018 här.
Vi har redan engelsk syllabus för FL 2018 och övningstentor på både engelska och svenska.
Det finns nu möjlighet för kurshållare att ackreditera sig för FL 2018 och därefter hålla kurser.
SSTB kan redan idag erbjuda examineringar för både FL 2011 och FL 2018, se kalender och SSTB Öppna tentor
Efter 2019-11-04 kommer det enbart att finnas kurser och examineringar för FL 2018 på svenska (FL 2011 upphör då). Motsvarande tidpunkt för engelsk version är 2019-06-04.

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu erbjuda öppen examinering i Malmö 2018-11-20 med följande

 • FL 2011, svenska och engelska
 • FL 2018, svenska och engelska
 • FL, Agile Tester, svenska och engelska
 • FL, Model-Based Tester, engelska
 • AL, Test Manager, svenska och engelska
 • AL, Test Analyst, engelska
 • AL, Technical Test Analyst, engelska
 • AL, Test Automation Engineer, engelska
Anmälan görs under Öppna SSTB-tentor på denna hemsida
Läs hela nyheten »

Alten Sverige är nu ackrediterad för att hålla ISTQB-kurser för Foundation Level 2018 (FL 2018) med engelskt material

Läs hela nyheten »

Som fortsättning på tidigare nyhet där ISTQB Syllabus presenterades, kan SSTB nu erbjuda examinering för FL 2018 både på svenska och engelska parallellt med FL 2011.
Själva examen är samma som för dagens Foundation Level, FL 2011. 40 frågor, 26 rätt för godkänt. En timme med 15 minuter extra för den som inte har språket i examineringen som modersmål. En skillnad är att några frågor kan vara av typen ”välj två av fem alternativ”.
SSTB kommer att fortsätta erbjuda examinering för FL 2011 parallellt med FL 2018. Efter 2019-06-04 är det inte möjligt att examinera sig på FL 2011 engelska längre och efter 2019-11-04 inte heller på svenska. Efter dessa datum är det bara FL 2018 som gäller.
Eftersom ett ISTQB-certifikat är livslångt och båda dessa är likvärdiga finns det ingen anledning att förnya ditt certifikat i tron att det har blivit för gammalt. Alla FL-certifikat har fortfarande samma värde i kombination med yrkesverksamhet.
Anmälan till examinerring görs via SSTB:s kalender eller (vid öppen examinering) direkt här.
 
Just nu finns Syllabus (engelska) för FL 2018 och kurser med engelskt material kommer snart att erbjudas av ackrediterade kurshållare. Kursplan FL2018 (svenska) kommer inom den närmaste tiden, och ackrediterade kurshållare med svenskt material påbörjar då sina förberedelser för en uppdaterad kurs. Under tiden erbjuder de kurser i FL 2011.

Läs hela nyheten »

ISTQB har godkänt en ny version av Foundation Level Syllabus, 2018. Uppdateringarna återspeglar marknadens återkoppling och nuvarande status för mjukvarutestindustrin.

"Vi bevittnar stora förändringar på marknaden: teknik, metoder, domäner. Dessa förändringar påverkar hur vi utformar, genomför, hanterar och automatiserar test. Den nya 2018 FL Syllabus uppdaterar terminologin och standarderna för testning, vilket återspeglar de senaste metoderna vi har sett de senaste åren. Kunskapsbasen har uppdaterats med mer tonvikt på praktisk användning och relevans på marknaden”, säger Alon Linetzki, ordförande i ISTQB® Marketing arbetsgrupp.

”Denna 2018-syllabus har mer tonvikt på granskningar och mindre på testmanagement jämfört med vår 2011-version. Vi har minskat antalet K1-learning objectives från 27 till 15 för att fokusera mindre på att komma ihåg och mer på att kunna tillämpa kunskap”, Säger Klaus Olsen, ordförande i ISTQB® Foundation arbetsgrupp.

Eftersom ett ISTQB-certifikat på Foundation och Advanced Level är livslångt så finns det inget krav att man behöver gå den nya kursen eller certifiera sig igen för att behålla sitt certifikat.
Avsikten med den nya Syllabus är att nytillkomna i testvärlden ska få sin utbildning och/eller certifiering motsvarande den miljö de nu kommer att jobba i, och få den kunskap som de som tidigare certifierat sig fått i arbetslivet.

Utbildningsföretagen kan nu ackreditera sig för den nya Syllabus och kurser kan komma under andra halvåret 2018 på engelska och lite senare på svenska när Syllabus är översatt till svenska.

SSTB kommer att erbjuda examinering för FL 2018 parallellt med den nuvarande (FL 2011) på svenska och engelska.
Nuvarande kurser och examineringar på FL 2011 sker alltså parallellt med FL 2018 fram till 2019-06-04 för engelsk och 2019-12-04 för svensk version. Efter dessa datum erbjuds enbart FL 2018.

Se också ISTQB press release
Syllabus för FL 2018 (och även ändringar) finns här
Q&A för examinering FL 2018 jämfört med FL 2011, se här

Läs hela nyheten »

Infotiv har 2018-05-01 blivit ackrediterad på Foundation Level, Certified Tester, Svenska, med eget kursmaterial. Länk

Läs hela nyheten »

Förutom de öppna examineringar som SSTB erbjuder i Stockholm/Kista och Göteborg kan vi nu lägga till ett tillfälle i Umeå och Malmö i början av maj 2018. Se här vilka datum och ISTQB-examineringar vi erbjuder och göra anmälan.

Läs hela nyheten »

Länkar

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj