Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board
ISTQB i Sverige

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 900 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

ISTQB-utbildning med certifiering

Kombinera din ISTQB-tenta med att delta i en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs först
Ackrediterade kurshållare erbjuder kurser som hjälper dig i förberedelserna för ISTQB-certifieringen.
Om du anmäler dig till kurs och examinering samtidigt och betalar för båda vid ett tillfälle så:
- blir priset för tentan lägre än om du gör separata anmälningar
- blir du vid klassrumskurs automatiskt bokad för klassrumstenta i anslutning till kursen
- får du vid onlinekurs en voucher att använda vid valfri online-tenta
- får du möjlighet till omtenta, se nedan
 
Gratis omtenta om du inte klarat din första tenta efter kurs
I och med att SSTB genomfört ackrediteringen så har vi fortroende för att kurshållarna genomför en kurs professionellt och med rätt innehåll; det finns alltså förutsättningar för dig att klara den efterföljande tentan.
Skulle det trots allt inte gå bra och du inte klarade den, så har vi ett erbjudande,
SSTB erbjuder en gratis omtenta online.
Villkor för detta:
- Anmälan görs senast 3 månader efter din misslyckade tenta
- Gäller för kurser i klassrum och online
- Kurs och tenta bokades samtidigt
- Kurshållaren är ISTQB-ackrediterad genom SSTB för den kurs som ligger till grund för tentan
- Du har deltagit i hela kursen
- Tentan efter kursen genomfördes av SSTB
- Omtentan gäller SSTB-online och ska göras inom sex månader från kursen
- Erbjudandet gäller endast en omtenta
 
Anmälan för omtenta görs här. Blir den godkänd får du en voucher-kod per mail att använda som betalning när du anmäler dig till din omtenta.
 
Kurshållarna kan också ha samarbetspartner som administrerar deras kurser.
Se listan över kurshållare som är ISTQB-ackrediterade av SSTB här.

Framtiden för programvarutestning: Testarens roll i en AI-driven värld

Programvarutestning genomgår en omvälvande förändring med artificiell intelligens (AI) i spetsen. De dagar är förbi då AI bara var ett framtidskoncept. Idag är det en dynamisk kraft som leder till ett nytt kapitel inom programvaruutveckling.
I och med AI introduceras nya sätt och verktyg som kan förbättra testningen på många sätt t.ex. som att förutse buggar vilket gör att testaren kan fokusera på andra, ännu viktigare, testuppgifter.
ISTQB AI Testing Certification är en inkörsport till framtiden för programvarutestning. Den tar upp testning av system som innehåller AI, men också hur man använder AI i sin testning
Läs mer här.
Där finns också referenser till Syllabus, Sample Exam, länk till ISTQB/SSTB-examinering, men också ett förslag på ISTQB-kurs

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2024-06-13     Stockholm/Kista 2024-08-30
2024-06-27     Göteborg ----
2024-07-11    
Fler.....
Se också Kalender

Release CTFL 4.0

CTFL 4.0 finns tillgänglig för kurs och examinering. Läs mer här

Nyheter

2023

Nu finns det tre övninstentor till (B-D) för CTFL 4.0.
Se Dokument - Övningstentor

Läs hela nyheten »

Nu finns svensk kursplan för CTFL 4.0 under Dokument
Sedan tidigare finns Syllabus, övningstentor och möjlighet till examinering på CTFL 4.0
(CTFL 2018 kommer att finnas kvar till 2024-05-09 på engelska, och till 2024-11-09 på svenska)
För mer information se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0

Läs hela nyheten »

A4Q Global Testing Summit 2023-09-14

A4Q, med bland annat stöd av ISTQB, inbjuder till en online testkonferens 2023-09-14.
Den utforskar de senaste branschtrenderna inom kvalitetssäkring av programvara och du får en djupare förståelse för hur du kan ligga steget före i den ständigt föränderliga världen av kvalitetsutveckling av programvara. Och allt detta är helt GRATIS!
A4Q Global Testing Summit är den ultimata platsen för proffesionella som vill utforska världen för programvarutestning och certifieringar. Genom ett noggrant sammanställt program samlar man branschexperter, ledare och erfarna yrkesutövare för att dela med sig av bäst praxis, insikter och erfarenheter från den verkliga världen.
Se deras webbsida och för registrering här.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu ISTQB-ackrediterat Noor Engineering AB för ISTQB Foundation Level, CTFL 4.0, med engelskt material. Kursen är på 3dagar. För info, se deras hemsida.
Se en sammanfattande beskrivning av CTFL 4.0 här.
Noor Engineering erbjuder ett paket med kurs och examinering där examineringen genomförs av SSTB.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu ISTQB-ackrediterat Noor Engineering AB för ISTQB Advanced Level Test Analyst, CTAL-TA ver 3.1, med engelskt material. Kursen är på 4 dagar. För info, se deras hemsida.
Se en sammanfattande beskrivning av CTAL-TA här
Noor Engineering erbjuder ett paket med kurs och examinering där examineringen genomförs av SSTB.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu genomfört första examineringen för CTFL 4.0 med lyckat resultat

Läs hela nyheten »

Den 9 maj 2023, releasades ISTQB® version 4.0 av Certified Tester Foundation Level (CTFL) efter ett beslut vid ISTQB®s GA-möte i Wroclaw, Polen.
 
Den nya CTFL 4.0-certifieringen är kärnan i ISTQB® Certified Tester-systemet; den har utvecklats med industrins krav och relevans för dagens arbetssätt för programvaruutveckling och testning i förgrunden för ISTQB:s tänkande.
 
CTFL 4.0 är en vidareutveckling av CTFL 2018 och delar av CTFL-AT, Agile Tester. Den har tagit en mer inriktning för testare med kritiskt och analytiskt tänkande, samarbete, kvalitet (mer än bara produkten)och att vara lagspelare. Detta mer än teknik även om testtekniker spelar en stor roll. Områden som lyfts fram är test-first, shift-left, devops, skriva användarberättelser och acceptanskriterier.
Mer finns beskrivet i Syllabus eller Kursplan.
 
Kurshållare kommer att utveckla kurser på svenska och engelska för ackreditering. Kurslängden för en ISTQB-ackrediterad CTFL 4.0-kurs är 3 dagar
SSTB erbjuder redan nu examinering på svenska och engelska. Examineringslängden är 60 min (med 15 min extra för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Det är 40 frågor där 26 eller fler rätta svar resulteras i godkänt med ett certifikat.
Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor
 
Det finns en presentation av CTFL 4.0 på LinkedIn, YouTube och Facebook på ca 60 min.
En kort beskrivning av CTFL 4.0 och detaljer för examinering finns här.
Syllabus, kursplan och sample exams / övningstentor finns under Dokument
 
CTFL 2018 kommer att finnas kvar parallellt med CTFL 4.0 fram till maj 2024 för engelska varianten och fram till november 2024 för den svenska.
 
För mer info, se www.istqb.org

Läs hela nyheten »

SSTB erbjuder nu examinering i klassrum (Onsite) i Kista 2023-05-25
Du kan examinera dig i alla de ISTQB-moduler som SSTB erbjuder
Anmälan här

Läs hela nyheten »

Se videon om ISTQB 20 år här
Se också en översikt av ISTQB inkl CTFL 2018 här
Länkarna finns också under Start > Om ISTQB

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu erbjuda examinering i ISTQB Acceptance Testing, CT-AcT, på svenska och engelska
ISTQB Acceptance Testing är avsedd för alla som medverkar i acceptanstestning, kontraktuella och regulatoriska acceptanstestningar samt alfa- och betatestning. Detta inkluderar produktägare, verksamhetsanalytiker, testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, testare för användaracceptans och programvaruutvecklare.
Bedömning och validering av affärs- och verksamhetslösningar är viktiga och frekventa aktiviteter för produktägare, verksamhetsanalytiker och testare. En del av deras ansvar är att definiera acceptanskriterier för kraven, oavsett typ av utvecklingslivscykel – agil eller traditionell. Acceptanskriterier definieras genom att bryta ned kraven till en mer atomär och testbar form. Läs mer här.
Syllabus, Övningstenta och Sample Exam finns under Dokument.

Examineringen är på 60 min (med 15 min tillägg för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Antal frågor är 60 med min 26 för att klara examineringen.
Anmälan görs via Öppna SSTB-tentor på SSTBs hemsida. Examineringen finns både för klassrum och online

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj