Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 800 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Ny utgåva, Foundation Level CTFL 4.0

Se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0
Du kan nu examinera dig för CTFL 4.0 hos SSTB (Svenska och Engelska)
Se flik Öppna SSTB-tentor
Syllabus, kursplan och även övningstentor finns under Dokument

Vilken av de två CTFL-examen ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?
Först, båda är likvärdiga. De gäller för all framtid. Ett ISTQB-certifikat är livslångt
- Har du gått kurs, eller läst på, om CTFL 2018 så ska du examinera dig för CTFL 2018
- Planerar du att ta en kurs, då kan du välja det ackrediterade kursföretag som passar dig bäst,
  oavsett 2018 eller 4.0. Det finns, och kommer att finnas, erfarna kurshållare för båda
- Vill du studera själv kan CTFL 4.0 kanske vara den rätta

Se länkar till beskrivning av de båda här.
Vilka kursföretag som är ackrediterade för CTFL finns här

Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor
 

Tre anledningar till att ISTQB prestandatestning blivit så populär globalt

ISTQB Performance Testing (prestandatestning)-certifiering, har blivit mycket populär globalt. Denna cerifiering erbjuds också av SSTB.
Om du inte känner till prestandatestning så är det ett samlingsnamn för alla typer av tester som fokuserar på systemets eller komponentens prestanda under olika belastningar. Det finns olika typer av prestandatester, t.ex belastningstestning, stresstestning,kapacitetstestning och flera andra.
Läs mer

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2023-12-19     Stockholm/Kista 2023-12-15
2023-12-28     Göteborg ----
2024-01-10     
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2023

Nu finns det tre övninstentor till (B-D) för CTFL 4.0.
Se Dokument - Övningstentor

Läs hela nyheten »

Nu finns svensk kursplan för CTFL 4.0 under Dokument
Sedan tidigare finns Syllabus, övningstentor och möjlighet till examinering på CTFL 4.0
(CTFL 2018 kommer att finnas kvar till 2024-05-09 på engelska, och till 2024-11-09 på svenska)
För mer information se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0

Läs hela nyheten »

A4Q Global Testing Summit 2023-09-14

A4Q, med bland annat stöd av ISTQB, inbjuder till en online testkonferens 2023-09-14.
Den utforskar de senaste branschtrenderna inom kvalitetssäkring av programvara och du får en djupare förståelse för hur du kan ligga steget före i den ständigt föränderliga världen av kvalitetsutveckling av programvara. Och allt detta är helt GRATIS!
A4Q Global Testing Summit är den ultimata platsen för proffesionella som vill utforska världen för programvarutestning och certifieringar. Genom ett noggrant sammanställt program samlar man branschexperter, ledare och erfarna yrkesutövare för att dela med sig av bäst praxis, insikter och erfarenheter från den verkliga världen.
Se deras webbsida och för registrering här.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu ISTQB-ackrediterat Noor Engineering AB för ISTQB Foundation Level, CTFL 4.0, med engelskt material. Kursen är på 3dagar. För info, se deras hemsida.
Se en sammanfattande beskrivning av CTFL 4.0 här.
Noor Engineering erbjuder ett paket med kurs och examinering där examineringen genomförs av SSTB.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu ISTQB-ackrediterat Noor Engineering AB för ISTQB Advanced Level Test Analyst, CTAL-TA ver 3.1, med engelskt material. Kursen är på 4 dagar. För info, se deras hemsida.
Se en sammanfattande beskrivning av CTAL-TA här
Noor Engineering erbjuder ett paket med kurs och examinering där examineringen genomförs av SSTB.

Läs hela nyheten »

SSTB har nu genomfört första examineringen för CTFL 4.0 med lyckat resultat

Läs hela nyheten »

Den 9 maj 2023, releasades ISTQB® version 4.0 av Certified Tester Foundation Level (CTFL) efter ett beslut vid ISTQB®s GA-möte i Wroclaw, Polen.
 
Den nya CTFL 4.0-certifieringen är kärnan i ISTQB® Certified Tester-systemet; den har utvecklats med industrins krav och relevans för dagens arbetssätt för programvaruutveckling och testning i förgrunden för ISTQB:s tänkande.
 
CTFL 4.0 är en vidareutveckling av CTFL 2018 och delar av CTFL-AT, Agile Tester. Den har tagit en mer inriktning för testare med kritiskt och analytiskt tänkande, samarbete, kvalitet (mer än bara produkten)och att vara lagspelare. Detta mer än teknik även om testtekniker spelar en stor roll. Områden som lyfts fram är test-first, shift-left, devops, skriva användarberättelser och acceptanskriterier.
Mer finns beskrivet i Syllabus eller Kursplan.
 
Kurshållare kommer att utveckla kurser på svenska och engelska för ackreditering. Kurslängden för en ISTQB-ackrediterad CTFL 4.0-kurs är 3 dagar
SSTB erbjuder redan nu examinering på svenska och engelska. Examineringslängden är 60 min (med 15 min extra för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Det är 40 frågor där 26 eller fler rätta svar resulteras i godkänt med ett certifikat.
Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor
 
Det finns en presentation av CTFL 4.0 på LinkedIn, YouTube och Facebook på ca 60 min.
En kort beskrivning av CTFL 4.0 och detaljer för examinering finns här.
Syllabus, kursplan och sample exams / övningstentor finns under Dokument
 
CTFL 2018 kommer att finnas kvar parallellt med CTFL 4.0 fram till maj 2024 för engelska varianten och fram till november 2024 för den svenska.
 
För mer info, se www.istqb.org

Läs hela nyheten »

SSTB erbjuder nu examinering i klassrum (Onsite) i Kista 2023-05-25
Du kan examinera dig i alla de ISTQB-moduler som SSTB erbjuder
Anmälan här

Läs hela nyheten »

Se videon om ISTQB 20 år här
Se också en översikt av ISTQB inkl CTFL 2018 här
Länkarna finns också under Start > Om ISTQB

Läs hela nyheten »

SSTB kan nu erbjuda examinering i ISTQB Acceptance Testing, CT-AcT, på svenska och engelska
ISTQB Acceptance Testing är avsedd för alla som medverkar i acceptanstestning, kontraktuella och regulatoriska acceptanstestningar samt alfa- och betatestning. Detta inkluderar produktägare, verksamhetsanalytiker, testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, testare för användaracceptans och programvaruutvecklare.
Bedömning och validering av affärs- och verksamhetslösningar är viktiga och frekventa aktiviteter för produktägare, verksamhetsanalytiker och testare. En del av deras ansvar är att definiera acceptanskriterier för kraven, oavsett typ av utvecklingslivscykel – agil eller traditionell. Acceptanskriterier definieras genom att bryta ned kraven till en mer atomär och testbar form. Läs mer här.
Syllabus, Övningstenta och Sample Exam finns under Dokument.

Examineringen är på 60 min (med 15 min tillägg för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Antal frågor är 60 med min 26 för att klara examineringen.
Anmälan görs via Öppna SSTB-tentor på SSTBs hemsida. Examineringen finns både för klassrum och online

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj