Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 800 000 certifierade testare i över 100 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard, svenska kursplaner och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Ny utgåva, Foundation Level CTFL 4.0

Se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0
Du kan nu examinera dig för CTFL 4.0 hos SSTB (Svenska och Engelska)
Se flik Öppna SSTB-tentor

Vilken av de två CTFL-examen ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?
Vår rekommendation är att om du planerar ta din examen inom de närmaste veckorna (maj-juni 2023), så ska du välja CTFL 2018.
Detta för att

- Det finns ännu (maj 2023) ingen ackrediterad kurshållare för CTFL 4.0, men det finns erfarna ackrediterade kurshållare för CTFL 2018
- Om du har påbörjat dina förberedelser för CTFL 2018 så ska du också göra din examen för CTFL 2018

Annars kan du välja CTFL 4.0

Båda examen är giltiga på samma sätt. Ett ISTQB-certifikat är livslångt
 

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad, har kunskap om aktuell kurs och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Satsa på kompetenta medarbetare

Ett sätt är ge dem möjlighet att ISTQB-certifiera sig.
Ni kan köpa ISTQB-examensvouchers för onlineexamineringar som är giltiga i 365 dagar.  Med våra ISTQB- vouchers kan dina medarbetare planera sina examineringar när som helst under de kommande 365 dagarna. En voucher gör att man kan anmäla sig till någon av de ISTQB-onlineexamineringar som SSTB genomför. Köper du 10 eller fler vouchers får du betala 2200kr plus moms per deltagare.
Kontakta SSTB, info@sstb.se

Examineringar

Online            Klassrum
2023-06-08     Stockholm/Kista 2023-08-18
2023-06-20     Göteborg ----
2023-07-06     
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2023 > 01

SSTB kan nu erbjuda examinering i ISTQB Acceptance Testing, CT-AcT, på svenska och engelska
ISTQB Acceptance Testing är avsedd för alla som medverkar i acceptanstestning, kontraktuella och regulatoriska acceptanstestningar samt alfa- och betatestning. Detta inkluderar produktägare, verksamhetsanalytiker, testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, testare för användaracceptans och programvaruutvecklare.
Bedömning och validering av affärs- och verksamhetslösningar är viktiga och frekventa aktiviteter för produktägare, verksamhetsanalytiker och testare. En del av deras ansvar är att definiera acceptanskriterier för kraven, oavsett typ av utvecklingslivscykel – agil eller traditionell. Acceptanskriterier definieras genom att bryta ned kraven till en mer atomär och testbar form. Läs mer här.
Syllabus, Övningstenta och Sample Exam finns under Dokument.

Examineringen är på 60 min (med 15 min tillägg för de som inte har examineringsspråket som sitt modersmål). Antal frågor är 60 med min 26 för att klara examineringen.
Anmälan görs via Öppna SSTB-tentor på SSTBs hemsida. Examineringen finns både för klassrum och online

Läs hela nyheten »

Länkar


De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj