Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 750 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Hur du lyckas med att få externa testare

Använder ditt företag tillfälliga testare eller externa testtjänster? Om det är så är det viktigt att du ser till att deras kommunikations- och testprinciper stämmer överens med vad ditt nuvarande team använder. Annars kan ditt team tycka att det är stressigt och förvirrande att arbeta med externa testare som inte använder era standarder och arbetssätt......
Läs mer

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

  • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
  • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Se fliken Öppna SSTB-tentor/Onsite (Klassrum). Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen.
  • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.
  • SSTB genomför också examineringar online. Däe kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringstiden är samma som i ett klassrum (onsite). Skillnaden är att det finns begränsningar i användandet av hjälpmedel, i SSTBs online-examineringar är inga hjälpmedel, med ett undantag, tillåtna.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Examineringar

Online              Klassrum
2022-10-10     Stockholm 2022-10-27
2022-10-17     Göteborg 2022-11-02
2022-11-01      Anmälan
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2015

SSTB undersöker möjligheterna att arrangera kurs och examination för ISTQB Expert Level, Improving the Test Process (ITP). Läs mer här!

Läs hela nyheten »

För att delta i vissa ISTQB-examineringar krävs det att du redan är certifierad på ISTQB Foundation Level eller motsvarande. Se också mer under Examinering. Detta certifikat (eller kopia) ska visas för tentavakten innan examineringen. 
Har du tappat bort ditt certifikat kan du få ett nytt. Du beställer det hos den examineringsinstans som certifierade dig. Var det hos SSTB kan du beställa ett nytt certifikat här. Var det hos någon annan instans kan det dröja ett tag innan du får det. Då gäller det att vara ute i god tid innan din planerade examen. 

Läs hela nyheten »

Övningstentan för Foundation Level har uppdaterats till Ver 2015 med mindre ändringar
Se länk
.

Läs hela nyheten »

Model-Based Tester Foundation Extension Syllabus godkändes vid ISTQB-GA-mötet i Shanghai 2015-10-23.
En modellbaserad testare i ett projekt använder modeller under testanalys och -design och drar nytta av modellerna även i andra aktiviteter som testimplementering och rapportering.
Certifiering i ISTQB® Model-Based Tester kompletterar Core Foundation Level som en specialmodul. Den visar på en praktisk och lätt väg till till förståelse av Model-Based Testing.
Syllabus för en tvådagars kurs finns här.

Läs hela nyheten »

Combitech är nu ackrediterad för att hålla kurs för ISTQB Agile Tester med svenskt material och terminologi

Läs hela nyheten »


SSTB kommer att under våren genomföra en ISTQB-tenta på en plats nära dig.
Då kan du ta chansen att tenta på
- ISTQB Foundation Level
- ISTQB Agile Tester
- ISTQB Advanced Level, Test Manager
- ISTQB Advanced Level, Test Analyst
- ISTQB Advanced Level, Technical Test Analyst

De platser som vi kommer att genomföra tentor på är
- Luleå
- Umeå
- Sundsvall
- Stockholm /Kista
- Göteborg
- Malmö
- Karlskrona

I samarbete med våra kurshållare finns också möjlighet att tenta i Linköping och Falun

För kalender och anmälan:
- Foundation Level och Agile Tester
- Advanced Level

Läs hela nyheten »

Tidigare har SSTB erbjudit öppna tentor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi utvidgar det nu i vår till att vid ett tillfälle också erbjuda detta i Sundsval och Umeå
De tentor vi erbjuder är:
ISTQB Foundation Level. Svenska och Engelska
ISTQB Agile Tester. Svenska och Engelska
ISTQB Advanced Level, Test Manager. Svenska och Engelska
ISTQB Advanced Level, Test Analyst. Engelska
ISTQB Advanced Level, Technical Test Analyst. Engelska

För övrig info och datum, se här

Läs hela nyheten »

Konsultbolag1 är nu ackrediterad kurshållare för ISTQB Agile Tester på svenska. Sedan tidigare är Konsultbolag1 också ackrediterad för ISTQB Agile Tester på engelska och ISTQB Foundation Level på svenska.

Läs hela nyheten »

Länkar

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj