Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 500 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  
Se här vilka examen som SSTB idag erbjuder

FL 2011 fasas ut under 2019. FL 2018 tar över

Enligt plan så fasas nu FL 2011 ut och ersätts av FL 2018.
Sista datum för kurs och examinering för FL 2011 engelska var 2019-06-04 och för svenska är det
2019-12-04.
Se här vilka kurshållare som är ackrediterad för FL 2018 idag. Den uppdateras vartefter de blir ackrediterade.
SSTB erbjuder examinering i FL 2018 och i FL 2011 svenska tills den fasas ut. Se kalendern

Är modellbaserad testning något för dig?

Modellbaserad testning är en innovativ testmetod för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i test processen. En modellbaserad testare i ett projekt använder modeller för att göra testanalys och design, och behåller också fördelarna för andra testaktiviteter, som testimplementering och rapportering.

En certifiering som ISTQB modellbaserade testare kompletterar grundnivån som en specialistmodul. Den ger en praktisk och enkel start för användning av MBT och ett sätt att visa din kunskap för andra.
Läs mer här

ISTQB Worldwide Software Testing Practices Survey 2017-18

Som en ideell organisation med sitt uppdrag att "utveckla testyrket", genomför ISTQB® regelbundet undersökningar för att bedöma trenderna inom testindustrin över hela världen. Dessa undersökningar finns tillgängliga på ISTQB®:s webbplats.......
Läs mer här
Ladda ner undersökningen här

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

  • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
  • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Vid tillfällen också i Malmö och Umeå. Se fliken Öppna SSTB-tentor. Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder
  • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.

Vid tillfällen efter en kurs kan andra än de som deltagit i kursen också anmäla sig i mån av plats.
Vilka ISTQB-moduler man kan anmäla sig till vid varje tillfälle framgår av fliken Kalender
Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen och du har det normalt efter 4–5 dagar. Har du inte fått något resultat inom två veckor så hör av dig till SSTB.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Nyheter

2015

SSTB undersöker möjligheterna att arrangera kurs och examination för ISTQB Expert Level, Improving the Test Process (ITP). Läs mer här!

Läs hela nyheten »

För att delta i vissa ISTQB-examineringar krävs det att du redan är certifierad på ISTQB Foundation Level eller motsvarande. Se också mer under Examinering. Detta certifikat (eller kopia) ska visas för tentavakten innan examineringen. 
Har du tappat bort ditt certifikat kan du få ett nytt. Du beställer det hos den examineringsinstans som certifierade dig. Var det hos SSTB kan du beställa ett nytt certifikat här. Var det hos någon annan instans kan det dröja ett tag innan du får det. Då gäller det att vara ute i god tid innan din planerade examen. 

Läs hela nyheten »

Övningstentan för Foundation Level har uppdaterats till Ver 2015 med mindre ändringar
Se länk
.

Läs hela nyheten »

Model-Based Tester Foundation Extension Syllabus godkändes vid ISTQB-GA-mötet i Shanghai 2015-10-23.
En modellbaserad testare i ett projekt använder modeller under testanalys och -design och drar nytta av modellerna även i andra aktiviteter som testimplementering och rapportering.
Certifiering i ISTQB® Model-Based Tester kompletterar Core Foundation Level som en specialmodul. Den visar på en praktisk och lätt väg till till förståelse av Model-Based Testing.
Syllabus för en tvådagars kurs finns här.

Läs hela nyheten »

Combitech är nu ackrediterad för att hålla kurs för ISTQB Agile Tester med svenskt material och terminologi

Läs hela nyheten »


SSTB kommer att under våren genomföra en ISTQB-tenta på en plats nära dig.
Då kan du ta chansen att tenta på
- ISTQB Foundation Level
- ISTQB Agile Tester
- ISTQB Advanced Level, Test Manager
- ISTQB Advanced Level, Test Analyst
- ISTQB Advanced Level, Technical Test Analyst

De platser som vi kommer att genomföra tentor på är
- Luleå
- Umeå
- Sundsvall
- Stockholm /Kista
- Göteborg
- Malmö
- Karlskrona

I samarbete med våra kurshållare finns också möjlighet att tenta i Linköping och Falun

För kalender och anmälan:
- Foundation Level och Agile Tester
- Advanced Level

Läs hela nyheten »

Tidigare har SSTB erbjudit öppna tentor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi utvidgar det nu i vår till att vid ett tillfälle också erbjuda detta i Sundsval och Umeå
De tentor vi erbjuder är:
ISTQB Foundation Level. Svenska och Engelska
ISTQB Agile Tester. Svenska och Engelska
ISTQB Advanced Level, Test Manager. Svenska och Engelska
ISTQB Advanced Level, Test Analyst. Engelska
ISTQB Advanced Level, Technical Test Analyst. Engelska

För övrig info och datum, se här

Läs hela nyheten »

Konsultbolag1 är nu ackrediterad kurshållare för ISTQB Agile Tester på svenska. Sedan tidigare är Konsultbolag1 också ackrediterad för ISTQB Agile Tester på engelska och ISTQB Foundation Level på svenska.

Läs hela nyheten »

Länkar

ISTQB-SSTB Produktportfölj

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan