Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 500 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Online-examinering

ISTQB har nu givit ok på gund av Covid-19 att under 6 månader tillåta online-examineringar (ibland också benämnt Remote Proctoring Exam) med vissa restriktioner jämfört med idag.
SSTB kommer att förbereda för online-examineringar som ett tillägg till de onsite-examineringar som finns idag, fliken ’Öppna SSTB-tentor’ här på SSTBs hemsida.
Det finns också några kursföretag som också erbjuder ISTQB online-kurser. SSTB kommer att presentera dessa via fliken ’Examineringskalender’. Efter en sådan kurs kan man själv välja en examinering (online eller onsite).
Mer information kommer när vi är klara för introduktion.

ISTQB-examinering i Lund

SSTB kan nu erbjuda tillfälle att examinera sig i Lund i slutet av maj 2020.
De examineringar som erbjuds är CTFL 2018, Agile Tester, Model-Based Tester och Usability Testing.
För anmälning, se här.

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  
Se här vilka examen som SSTB idag erbjuder

Är modellbaserad testning något för dig?

Modellbaserad testning är en innovativ testmetod för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i test processen. En modellbaserad testare i ett projekt använder modeller för att göra testanalys och design, och behåller också fördelarna för andra testaktiviteter, som testimplementering och rapportering.

En certifiering som ISTQB modellbaserade testare kompletterar grundnivån som en specialistmodul. Den ger en praktisk och enkel start för användning av MBT och ett sätt att visa din kunskap för andra.
Läs mer här

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

  • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
  • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Vid tillfällen också i Malmö och Umeå. Se fliken Öppna SSTB-tentor. Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder
  • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.

Vid tillfällen efter en kurs kan andra än de som deltagit i kursen också anmäla sig i mån av plats.
Vilka ISTQB-moduler man kan anmäla sig till vid varje tillfälle framgår av fliken Kalender
Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen och du har det normalt efter 4–5 dagar. Har du inte fått något resultat inom två veckor så hör av dig till SSTB.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Nyheter

2013

Antalet ISTQB-certifierade har nu överstigit 300.000
Se pressmeddelande

Läs hela nyheten »

En presentation av ISTQB (engelska) och status augusti 2013.
Se länken

Läs hela nyheten »

ISTQB genomför nu en marknadsudersökning.
Vill du delta så gå till denna sida.
Undersökningen är öppen till 30/9 2013 och omfattar 20 frågor vilket tar ca 10 minuter att svara på.
Du kommer att få en sammanställning av resultatet senare

Läs hela nyheten »
Alla kurser och examen på Advanced Level fr.o.m. 2013-07-19 sker nu med Advanced Level Syllabi 2012 som bas. Inga kurser eller tentor kommer nu att ske mot Advanced Level Syllabus 2007
Har du tidigare tentat mot version 2007 och misslyckats kan du fortfarande göra en omtenta på version 2007 till årets slut. Meddela i så fall detta vid anmälan.

För nedladdning av Syllabi, se fliken Dokument
För mer information om Advanced Level se ISTQBs hemsida
Läs hela nyheten »

ISTQB genomför nu en marknadsudersökning.
Vill du delta så gå till denna sida, http://www.istqb.org/references/surveys/istqb-surveys.html
Undersökningen är öppen till 31/7 2013 och omfattar 20 frågor vilket tar ca 10 minuter att svara på

Läs hela nyheten »

Till vårt tidigare utbud av papperstentor för ISTQB Foundation och Advanced Level kan SSTB nu erbjuda e-tenta på Foundation Level.

 

SSTBs e-tentor genomförs på samma sätt som våra papperstentor, samma villkor och förutsättningar gäller, skillnaden är hur kandidaten genomför själva tentan och att man kan få sitt resultat direkt efter genomförd tenta.

 

En e-tenta är en tentamen där kandidaten, i stället för att svara på papper, genomför sin tenta på en dator, i detta fall en iPAD. Vid avslutad tenta presenteras slutresultatet (antal uppnådda poäng) på en gång och kandidaten kommer senare att få sitt certifikat tillsänt per post på samma sätt som vid papperstenta.

 

SSTBs e-tentor ställer inga andra krav på plats, lokal och andra förutsättningar än vad som gäller för våra papperstentor. Det är t.o.m. möjligt att genomföra papperstenta och e-tenta vid samma tillfälle.

Är du som kurshållare eller tentakoordinator intresserad av att organisera ett e-tentatillfälle så hör av dig till SSTB

Läs hela nyheten »

Länkar

ISTQB-SSTB Produktportfölj

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan