Välkommen till SSTB - Swedish Software Testing Board

Som den störst erkända och växande testcertifieringsorganisation i världen har ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) nu nått mer än 750 000 certifierade testare i över 80 länder. SSTB är ett av ISTQB:s nationella organ, Förutom certifiering på engelska erbjuder SSTB en svensk standard och svensk testcertifiering enligt den internationella standarden.

Hur du lyckas med att få externa testare

Använder ditt företag tillfälliga testare eller externa testtjänster? Om det är så är det viktigt att du ser till att deras kommunikations- och testprinciper stämmer överens med vad ditt nuvarande team använder. Annars kan ditt team tycka att det är stressigt och förvirrande att arbeta med externa testare som inte använder era standarder och arbetssätt......
Läs mer

ISTQB-examinering hos ditt företag eller organisation

Om ni har tre eller flera kandidater för en ISTQB examen, eller en kombination av flera, som ska genomföras samtidigt, kan SSTB genomföra den eller dessa på plats hos er. 
För mer information, kontakta SSTB, info@sstb.se  

SSTB-examineringar

I rollen som ISTQB-medlemsorgan genomför SSTB examineringar och certifieringar i de flesta av de moduler som ISTQB erbjuder. Se produktportföljen nedan.
 SSTB genomför ISTQB-examineringar enligt följande

  • Direkt efter en kurs som genomförts av ackrediterade kurshållare. Se fliken Kalender. Alla kurshållare har alltid en examinering kopplad till sin kurs
  • Ungefär en gång per månad som en öppen examinering i Stockholm och Göteborg. Se fliken Öppna SSTB-tentor/Onsite (Klassrum). Vid dessa tillfällen kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringarna genomförs på papper och resultatet postas till den adress du uppger vid examineringen.
  • På beställning av en grupp eller ett företag. Kontakta SSTB för överenskommelse.
  • SSTB genomför också examineringar online. Däe kan man anmäla sig till vilken som helst av de ISTQB-examineringar som SSTB erbjuder. Examineringstiden är samma som i ett klassrum (onsite). Skillnaden är att det finns begränsningar i användandet av hjälpmedel, i SSTBs online-examineringar är inga hjälpmedel, med ett undantag, tillåtna.

Varför välja en kurshållare som är ackrediterad av ISTQB?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.
En kurs från en ISTQB-ackrediterad kurshållare garanterar att innehållet täcker alla avsnitt och delar enligt Syllabus / Kursplan och är därför ett bra underlag inför din ISTQB-examinering. Läraren är också certifierad och har också pedagogiska kunskaper.
Läs mer här

Examineringar

Online            Klassrum
2022-12-15     Stockhlm 2022-12-16 inställd
2022-12-20     Göteborg ----
2022-12-27      
Fler.....
Se också Kalender

Nyheter

2018 > 09

Som fortsättning på tidigare nyhet där ISTQB Syllabus presenterades, kan SSTB nu erbjuda examinering för FL 2018 både på svenska och engelska parallellt med FL 2011.
Själva examen är samma som för dagens Foundation Level, FL 2011. 40 frågor, 26 rätt för godkänt. En timme med 15 minuter extra för den som inte har språket i examineringen som modersmål. En skillnad är att några frågor kan vara av typen ”välj två av fem alternativ”.
SSTB kommer att fortsätta erbjuda examinering för FL 2011 parallellt med FL 2018. Efter 2019-06-04 är det inte möjligt att examinera sig på FL 2011 engelska längre och efter 2019-11-04 inte heller på svenska. Efter dessa datum är det bara FL 2018 som gäller.
Eftersom ett ISTQB-certifikat är livslångt och båda dessa är likvärdiga finns det ingen anledning att förnya ditt certifikat i tron att det har blivit för gammalt. Alla FL-certifikat har fortfarande samma värde i kombination med yrkesverksamhet.
Anmälan till examinerring görs via SSTB:s kalender eller (vid öppen examinering) direkt här.
 
Just nu finns Syllabus (engelska) för FL 2018 och kurser med engelskt material kommer snart att erbjudas av ackrediterade kurshållare. Kursplan FL2018 (svenska) kommer inom den närmaste tiden, och ackrediterade kurshållare med svenskt material påbörjar då sina förberedelser för en uppdaterad kurs. Under tiden erbjuder de kurser i FL 2011.

Läs hela nyheten »

Länkar

Expert level är inte med här.
För ISTQB:s fullständiga produktportfölj, se här
De examineringar som SSTB erbjuder är märkta med SSTB-logga nedan

ISTQB-SSTB Produktportfölj