Examinering Advanced Level Test Analyst på svenska

Du kan nu också examinera dig på Advanced Level Test Analyst, CTAL-TA ver 3.1, på svenska.
Genom att bli certifierad på CTAL-TA kan du bland annat få:

  • En djupare kunskap om testtekniker på systemnivå
  • Kunskap om prioritering och strategi för testning på systemnivå
  • Kunskap om granskning av krav och användarberättelser
  • mm
En mer beskrivning om CTAL-TA finns här
Syllabus och Kursplan för CTAL-TA finns här
Övningstentor för CTAL-TA finns här
Anmälning till examinering kan göras för klassrum eller online

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter