Certifiering av ISTQB Performance Testning (prestandatestning) kan nu också göras på svenska

Nu finns det möjlighet att även examinera sig på svenska för ISTQB-CT Performance Testing (prestandatestning).
Examen består av 40 frågor och examenstiden är 1:30 med 25% extra för den som inte har examensspråket som modersmål.
 
Anmälan görs på www.sstb.se under Öppna SSTB-tentor.
Övningstenta finns på www.sstb.se under Dokument / Övningstentor
Syllabus (engelska) finns på www.sstb.se under Dokument / Kursplaner (Syllabi)
Litteratur (på engelska) för självstudier finns på www.sstb.se under Dokument / Litteratur för självstudier.

Att vara ISTQB-certifierad prestandatestare är viktigt för:

 • Alla som är involverade i DevOps eller programvarukvalitet och som vill bredda sina kunskaper om prestandatestning
 • Alla som vill bli en efterfrågad person när det gäller prestandatestning
 • Alla som är engagerade i prestandaarbete och vill få en bättre förståelse för prestandatestning
En person som är ISTQB-certifierad prestandatestare kan:
 • Förstå de grundläggande begreppen prestandaeffektivitet och prestandatestning
 • Definiera prestandarelaterade risker, mål och krav för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar
 • Förstå mätetal för prestanda och hur man samlar in dem
 • Utveckla en prestandatestplan för att uppnå angivna mål och krav
 • Konceptuellt designa, implementera och exekvera grundläggande prestandatester
 • Analysera resultaten av ett prestandatest och presentera konsekvenser för olika intressenter
 • Förklara processen, logisk grund, resultaten och innebörden av prestandatestning för olika intressenter
 • Förstå kategorier och användningsområden för prestandatestverktyg och kriterier för val av dessa
 • Bestämma hur prestandatestaktiviteter ska kopplas till programvarulivscykeln

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter