ISTQB effektivitetsundersökning 2016-2017

Som en ideell organisation med uppdraget att "främja utvecklingen inom yrket programvarutestning" genomför ISTQB® regelbundna internationella undersökningar för att utvärdera trender inom testindustrin. I 2013-års "ISTQB® Effectiveness Survey (Effektivitetsundersökning?)" sammanställde vi marknadens återkoppling på ISTQB®-certifieringars inverkan; 2015 genomförde vi en undersökning som fokuserade på "Worldwide Software Testing Practices". I denna  "ISTQB® Effectiveness Survey", frågade vi efter ytterligare synpunkter från professionella testare för att analysera hur trender och förväntningar förändras.....
Läs mer här
Ladda ner rapporten här

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter