Bok om Model-Based Tester finns att köpa i handeln

Boken MODEL-BASED TESTING ESSENTIALS, Guide to the ISTQB Certified Model-Based Tester, finns nu att köpa i handeln.
Syllabus Model/Based Tester godkändes av ISTQB i oktober 2015 och boken tjånstgör som en vägledning och självstudire inför examinering och certifiering av ISTQB Model-Based Tester
Se info om boken här.
Syllabus finns här. Practice exam finns här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter