Konsultbolag1 ackrediterad för ISTQB Agile Tester på svenska

Konsultbolag1 är nu ackrediterad kurshållare för ISTQB Agile Tester på svenska. Sedan tidigare är Konsultbolag1 också ackrediterad för ISTQB Agile Tester på engelska och ISTQB Foundation Level på svenska.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter