System Verification ackrediterade som kurshållare ISTQB Agile Tester

System Verification är 2014-10-05 har av SSTB ackrediterats som kurshållare ISTQB Agile Tester med engelsk material.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter