ISTQB marknadsudersökning

ISTQB genomför nu en marknadsudersökning.
Vill du delta så gå till denna sida, http://www.istqb.org/references/surveys/istqb-surveys.html
Undersökningen är öppen till 31/7 2013 och omfattar 20 frågor vilket tar ca 10 minuter att svara på

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter