Förtydligad information om ISTQB ackrediterade kurshållare tillagd

Förtydligad information om ISTQB ackrediterade kurshållare tillagd.
Se flik Ackreditering.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter