Ny utgåva CTFL 4.0

Se Nyheter: Ny utgåva Foundation Level, CTFL 4.0
Du kan nu examinera dig för CTFL 4.0 hos SSTB (Svenska och Engelska)
Se flik Öppna SSTB-tentor
Syllabus, kursplan och även övningstentor finns under Dokument

Vilken av de två CTFL-examen ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?
Först, båda är likvärdiga. De gäller för all framtid. Ett ISTQB-certifikat är livslångt
- Har du gått kurs, eller läst på, om CTFL 2018 så ska du examinera dig för CTFL 2018
- Planerar du att ta en kurs, då kan du välja det ackrediterade kursföretag som passar dig bäst,
  oavsett 2018 eller 4.0. Det finns, och kommer att finnas, erfarna kurshållare för båda
- Vill du studera själv kan CTFL 4.0 kanske vara den rätta

Anmälning till examinering görs på www.sstb.se > Öppna SSTB-tentor

New release, Foundation Level CTFL 4.0

See News: New release, Foundation Level CTFL 4.0
You can now apply for exam at SSTB. Se folder Open SSTB exams

Which of the two CTFL exams should I choose? CTFL 2018 or CTFL 4.0?
First, both are equivalent. They are valid ffor the future. An ISTQB crtificate is lifelong

Our recommendation is that if you plan to take your exam in the next few weeks (May-June 2023), you should choose CTFL 2018.
- If you have started your preparations for CTFL 2018,  applied for or taken a course, you should also        take your exam for CTFL 2018.
- If you are planning to take a course, then you should choose the accredited training provider that
  suits you best regardless of 2018 or 4.0. There are, and will be, experienced trainer for both.
- If you want to start studying by yourself, CTFL 4.0 maybe the best

Apply for exams at www.sstb.se > Open SSTB exams