Certifierad testare, ISTQB – Foundation Level, CTFL 2018

ISTQB Foundation Level Software Testing Certification (CTFL) är en bra karriärstart för alla som testar programvara.  Oavsett om du testar programvara hela dagen eller bara på deltid genom Agile, DevOps eller Continuous Delivery, behöver du ISTQB Foundation Level-testcertifieringen (CTFL).
ISTQB Foundation är, som namnet beskriver, grunden till kunskapen om programvarutestning. Den omfattar testterminologi, testkoncept och testprinciper.
Vill du gå vidare till nästa nivå och andra områden inom ISTQB är ett CTFL-certifikat (eller tidigare motsvarande) ett krav för att få examinera dig där.
 
En certifierad ISTQB-testare på Foundation Level kan:

 • Främja effektiv och effektiv kommunikation med ett gemensamt ordförråd för programvarutestning
 • Förstå grundläggande begrepp för programvarutestning
 • Förstå olika utvecklings- och testmetoder och hur olika begränsningar kan gälla vid optimering av testning till olika sammanhang
 • Bidra effektivt i granskningar
 • Använda etablerade tekniker för att designa tester på alla testnivåer
 • Hantera och exekvera tester från givna testspecifikationer. Rapportera testresultat.
 • Förstå principer inom testhantering för resurser, strategier, planering, projektkontroll och riskhantering
 • Skriva och kommunicera tydliga och begripliga felrapporter
 • Förstå de projektfaktorer som driver testprioriteringar och testmetoder
 • Förstå det värde som programvarutestning ger för intressenter
 • Avgöra om testaktiviteter och arbetsprodukter överensstämmer med projektmål och åtgärder
 • Hjälpa till med att välja och implementera testverktyg

 
Förutsättningar för att genomföra examen
Inga formella krav finns.
Det är dock en fördel om du har en grundläggande kännedom om programvarusystem.
 
Förberedelse för examineringen
Beroende på din bakgrund och vilja kan du anmäla dig till en ISTQB/SSTB-ackrediterad kurs eller studera själv. T.ex. läsa en bok (se rekommendationer om böcker under Dokument på SSTBs hemsida).
Du kan också läsa på:

 • Syllabus/Kursplan
 • Glossary/Ordlista (den finns en enbart avsedd för CTFL)
 • Övningstentor. Använd dessa på ett sätt som du skulle göra vid en ˋskarp´ examen, dvs utan hjälpmedel och kolla svaren först när du är klar med alla frågorna

Dessa finns under Dokument på SSTBs hemsida
 
CTFL 4.0 ersätter CTFL 2018 på sikt
I och med att CTFL 4.0 nu kan erbjudas parallellt med CTFL 2018 finns det en beskrivning "CTFL 4.0 eller CTFL 2018, vilken ska jag välja?
CTFL 2018 på engelska (kurs och examinering) upphör 2024-05-09
CTFL 2018 på svenska (kurs och examinering) upphör 2024-11-09


Examineringsspråk SSTB-examinering
Svenska (Kommer att avslutas 2024-11-09)
Engelska (Kommer att avslutas 2024-05-09)
 
Examineringslängd
60 min. Om examineringsspråket inte är ditt modersmål (eller ditt vardagliga språk) får du 25% (15 min) extra.
Vid speciella fall, t.ex. dyslexi, kan du få extra tid mot uppvisande av läkarintyg.
 
Frågetyp
Flervalsfrågor. Välj 1 av 4 alternativ eller 2 av 5 alternativ.
 
Kognitiva nivåer i examen
K1-K3
 
Antal frågor i en examen
40
 
Poängberäkning
Varje rätt svar ger 1 poäng. Inget minuspoäng vid felaktigt svar.
Maxpoäng: 40.
För godkänd examen: 26 poäng (65% av 40) eller mer.

Certifikatets giltighetstid
Eftersom ett CTFL-certifikat är livslångt så behöver man inte examinera sig igen. Alla certifikat för CTFL är likvärdiga oavsett år eller version