Anmälan ISTQB-examinering online

Application for ISTQB online exam

Online-examinering anordnad av SSTB - Online exam organized by SSTB

This form is used for application in both Swedish and English.

Foundation                              Specialist                                                     Advanced
CTFL 2018 Sv*)                                 CT-MBT Model-based Tester  V1.1 En                     CTAL-TA Test Analyst  Sv, En
CTFL 4.0 Sv, En*)                              CT-UT Usability Testing  En                                      CTAL-TTA Technical Test Analyst  En
CTFL-AT Agile Tester Sv, En            CT-PT Performance Testing  Sv, En                         CTAL-TM Test Manager Sv, En
CTFL-AT Agile Tester Sv, En             CT-AuT Automotive Software Tester  En
                                                          CT-TAE Test Automation Engineer  En
                                                          CT-AcT Acceptance Testing Sv, En
                                                          CT-AI AI Testing


Notera att för alla examineringar, förutom CTFL 2018 och CTFL 4.0, krävs certifikat på CTFL 4.0 (eller motsvarande tidigare) för att delta.
Please note that for all exams, except CTFL 2018 or CTFL 4.0, a certificate on CTFL 4.0 (or earlier) is required to participate

För förutsättningar, regler och övrig info, se här.                                                    For prerequisities, rules an other info, see here
(Läs igenom detta innan du anmäler dig.)                                                              (Read before you apply.)
För SCR (ISTQB Successful Candidate register) se här                                        For SCR (ISTQB Successful Candidate Register) see here
*)Vilken ska jag välja? CTFL 2018 eller CTFL 4.0?                                              
                                                                                      
OBS. Dessa tentor är öppna och inte direkt kopplade till kurser. För andra öppna examineringar eller examineringar kopplade till kurser se Kalender
Läs mer om Registrering, anmälan, betalning - hur går det till?

ANMÄLAN /REGISTRERING    APPLICATION/REGISTRATION

Anmälan/Registrering till SSTB-examineringar online.

Avgiften för Foundation Level och Specialist är 2800:- plus moms (Totalt 3500:-). Rabatt på CTFL kan ges för studerande, kontakta SSTB.
För Advanced Level är avgiften 3200:- plus moms (Totalt 4000:-).
Har du köpt kurs och examinering tillsammans så ska du ha fått en voucher som du använder som betalning.
Om du examinerat dig på CTFL och precis missat godkänt (25p) så erbjuder vi dig en omtenta till 50% av fulla priset, ovan, inom 3 månader. Hör av dig till SSTB i så fall.
Betalning görs med kreditkort, internetbank, voucher eller faktura (Payson checkout, Bank-ID kan krävas) i förväg. Om du använder voucher ska koden läggas in under "Rabattkod" i betalningen. Om du väljer faktura och någon annan betalar (t.ex. ditt företag), försäkra dig då att ni är överens om fakturaadressen
Observera att vi inte kan utfärda e-faktura utan enbart pdf-faktura som skickas via email.
Betalar du med kreditkort var beredd på verifiera med Verified by Visa eller Master Card Secure Code, alternativ Bank-ID eller bank-dosa
Här kan du se våra försäljningsvillkor
Klockslagen nedan är preliminära. För valt datum kommer SSTB att sätta exakt klockslag. I kallelsemailet från SSTB är detta angivet

Ombokning och avbokning:

10 dagar, eller mer, före examineringen
      - Ombokning möjlig (dock max två tillfällen)
      - Avbokning kan göras och hela anmälningsavgiften återbetalas
Mindre än 10 dagar före examineringen
      - Ombokning mot en avgift på 600 kr inkl moms
      - Avbokning och hela anmälningsavgiften minus 600 kr återbetalas
Skicka ett mail till info@sstb.se om du vill omboka eller avboka

Re-booking and cancellation:
10 days or more before before exam
      - Re-booking possible (however, max two occasions )
      - Cancellation possible and full application fee will be refunded
Less than 10 days before the exam
      - Re-booking for a fee of 600 kr incl. VAT
      - Cancellation and full application fee, except 600 kr, will be refunded
Send a mail to info@sstb.se if you want to re-book or cancel.


The exact time for exam start is in the welcome mail.
The fee is 2800:- plus moms (VAT) (Total 3500:-).for Foundation and Specialist. The fee for Advanced Level is 3200:-  plus moms (VAT) (Total 4000:-)
If you have bought course and exam together you have a voucher to use as payment.
You pay in advance with credit card, internet bank or invoice (Payson checkout, Bank-ID can be requested) or voucher. You can get a student discount if you fulfill those conditions. 

If you failed a CTFL exam with 1 point (25p) we offer you a retake for 50% of full price, see above, within 3 months. Please contact sstb for instructions

I processen för uppgradering av CTFL 2018 till CTFL 4.0 så kommer inga examineringar och omexamineringar för CTFL 2028 English att göras efter 2024-05-09. För CTFL 2018 på svenska är motsvarande datum 2024-11-09.
In the process of upgrading CTFL 2018 to CTFL 4.0, there will be no exams or re-exams for CTFL 2018 English after 2024-05-09.

 • I have read Rules for ISTQB/SSTB online examinations and the rules for rebooking and cancellations
 • Vanligtvis 09:00 eller 11:00 men annan tid kan förekomma. SSTB återkommer med exakt klockslag.
  Time for examination.
  Usually 09:00 or 11:00 but other times may occur. SSTB returns with the exact time.
 • Examensspråket och mitt modersmål eller första språk är inte samma
  Då kan du be om 25% extra tid
  The exam language and my native language are not the same
  Then, you can ask for 25% extra time
 • Uppge ditt certifikatnummer på ISTQB FL och bifoga en kopia av certifikatet
  If you apply for other than CTFL Foundation Level, please provide you certificate-ID on ISTQB-FL and a copy of your certificate
 • Certificate ID Foundation Level
 • (max 50 MB)
 • .
  .
 • Det är också det namn som kommer att stå på certifikatet.
  Your name. This will also be on your certificate
 • .
 • Kontrollera att den är rätt
  Det är dit ditt resultat kommer att skickas.
  Please double-check
  This is where your result will be sent.
 • Det är email-adressen ovan som används vid examineringen och utskick av resultat
  The e-mail address above is used for the exam and mailing the result
 • ISTQB successful cadidate register
  Jag medger personligen att mitt eventuella certifikatnummer visas i registret. Jag är också medveten om villkoren för detta (se ovan)
  By signing Yes I personally agree that my cerfificate data will be shown in SCR (see above for the conditions)
 • Vid behov, välj fler
  Choose more than one if needed
 • If ISTQB accredited course above, which ISTQB accredited company held the course?

 • If ISTQB accredited course above, which type of course?
 • Betalning sker med kreditkort, internetbank eller faktura.
  You will now proceed to payment. This will be made by credit card, internet bank or invoice.