Beställningformulär för logga

Request for a logo

Observera att vi endast kan hantera logga där det finns certifikat som utfärdats av SSTB.(Certifikatnumret börjar med "SSTB")
Please observe that we can only handle log for certificates issued by SSTB. (The first letters in the certificate -ID must be "SSTB")

  • I have read the rules for using the logo and will follow them
  • Your name
  • Your address
  • Your email address
  • Observera att vi kan endast hantera certifikatnummer som börjar med "SSTB"
    Your certificate ID.
    Please observe that we can only handle certificates with ID that starts with "SSTB"