ISTQB-register över certifierade testare

ISTQB® Successful Candidate Register (SCR) innehåller information om de personer som erhållit ISTQB®-certifikat och som har givit tillstånd till att deras uppgifter kan visas.
Du kan söka efter information om t.ex. dig själv:
·         Ditt namn;
·         Certifieringsnivå (t.ex. CTFL);
·         Datum för certifieringen;
·         Certifieringsorgan (t.ex. SSTB;
·         Land där certifieringen gjordes;
·         Certifikatnummer (detta visas enbart delvis av säkerhetsskäl);
·         Förfallodatum (gäller Expertnivå).
Data som överförs till ISTQB för SCR:s ändamål kommer att vara strikt begränsad till ovanstående. ISTQB kommer INTE att använda informationen för andra ändamål, t.ex. marknadsföring
Registret möjliggör också en validering av certifikat. Till exempel kan arbetsgivare och rekryterare kontrollera giltigheten genom att mata in hela certifikatnumret och matcha informationen från certifikatinnehavaren.
Registret uppdateras regelbundet efter varje certifiering, men räkna med det kan ta lite tid innan dina uppgifter visas.

Genom att du vill vara med i registret godkänner du att:
- informationen om mig får visas i ISTQB® SCR
- att data om mig enligt nedan förs över till ISTQB
- att data om mig förs över till ISTQB:s operatör för SCR

Du som är ISTQB®-certifierad före lanseringen av SCR, dvs. före 2017-01-01, är inte automatiskt registrerad. Du kan också senare inse att du vill bli registrerad. Då kan du begära att få bli registrerad här.
Observera att SSTB enbart kan registrera de som har certifierat sig hos SSTB (certifikatnumret börjar med ”SSTB”).
Om du vill dra tillbaka eller ändra din information från registret, kontakta SSTB.