Anmälningsformulär för SCR

Application form for SCR

Formulär / Form

 • Jag tillåter att:
  - informationen om mig får visas i ISTQB® SCR
  - att data om mig enligt nedan förs över till ISTQB
  - att data om mig förs över till ISTQB:s operatör för SCR

  I agree that:
  - my data will be displayed on the ISTQB® SCR
  - my data below is transferred to the ISTQB
  - my data is transferred to ISTQB’s provider for the SCR
 • Måste börja med "SSTB"
  Must start with "SSTB"
 • Måste vara exakt samma som visas på certifikatet.
  Must be exactly the same as shown on the certificate
 • Måste vara exakt samma som visas på certifikatet.
  Must be exactly the same as shown on the certificate
 • Förs inte över till ISTQB. Används enbart för kommunikation i samband med detta formulär.
  Will not be transferred to ISTQB. Will only be used for communication about this form