Worldwide Software Testing Practices Survey 2017

Som en fortsättning på utgåvan av Worldwide Software Testing Practices Report 2015, har en ny enkät tagits fram med tanke på att behoven för, och hos test, har förändrats. Enkäten har tagits fram av ISTQB®-marknadskommitté och godkänts av ISTQB®:s nationella board, ackrediterade kurshållare och examensorgan över hela världen.
 
Enkäten omfattar följande ämnen:

  • Testorganisation
  • Testbudget
  • Trender i testningen
  • Karriärvägar i testningen
  • Användning av testverktyg
  • Testprocesser
  • Testtekniker och typer
  • Agil testning
  • Framtidens testning
  • Marknadens efterfrågan på testkompetens

 Vi tror att enkäten kan ge användbar information för alla yrkesverksamma inom testområdet. Alla svar kommer att samlas in och analyseras, med en publicerad rapport I slutänden.
För att tacka dig för att du deltar i enkäten med ditt värdefulla bidrag, får du ett mail med en sammanfattning av resultaten en månad innan rapporten blir offentligt tillgänglig.
 
Svara gärna före 18 januari 2018. Det tar inte längre än 10 minuter att fylla i enkäten
Starta enkäten här