ISTQB® Worldwide Software Testing Practices Survey 2017-18

Som en ideell organisation med sitt uppdrag att "utveckla testyrket", genomför ISTQB® regelbundet undersökningar för att bedöma trenderna inom testindustrin över hela världen. Dessa undersökningar finns tillgängliga på ISTQB®:s webbplats. År 2015 genomförde vi den första undersökningen som tittar på "Worldwide Software Testing Practices". Den följs nu av den andra utgåvan, som publiceras i denna rapport.
 
Undersökningen omfattar flera ämnen, allt från organisatoriska och budgetaspekter till tekniker/processer/verktyg, genom skicklighet och kompetens. Vi anser att den ger användbar information till alla yrkesverksamma inom test, men också information för den fortsatta utvecklingen av ISTQB®:s verksamhet.
 
Undersökningen gjordes av ISTQB® Marketing Working Group och stöttades av ISTQB® Member Boards, ackrediterade kurshållare och examensföretag och resulterade i mer än 2000 svar från 92 länder.
 
De viktigaste resultaten från ISTQB® Testing Practices Survey 2017-2018

  • Resultatet av undersökningen 2017-18 är i huvudsak samstämmigt med resultatet från den som gjordes 2015-2016.
  • Huvudsakliga förbättringsområden inom programvarutestning är testautomatisering, kunskap om testprocesser och kommunikation mellan utveckling och testning.
  • Topp-fem testtekniker som används av testteamen är användningsfallstestning, utforskande testning, gränsvärdesanalys, checklistebaserad testning och felgissning.
  • Trender för testyrket inom en nära framtid kommer att vara testautomatisering, agil testning och säkerhetstestning.
  • Ny teknik eller ämnen som förväntas påverka testningen inom en snar framtid är säkerhet, artificiell intelligens och ’big data’.
  • Färdigheter som inte är direkt testrelaterade men som förväntas av en typisk testare är social kompetens, verksamhets/domän- kunskap och affärsanalys.

 
Ladda ner undersökningen här