Hur du lyckas med att få externa testare

Använder ditt företag tillfälliga testare eller externa testtjänster? Om det är så är det viktigt att du ser till att deras kommunikations- och testprinciper stämmer överens med vad ditt nuvarande team använder. Annars kan ditt team tycka att det är stressigt och förvirrande att arbeta med externa testare som inte använder era standarder och arbetssätt.
 
Varför är detta viktigt? Utmaningarna med att integrera tillfälliga testare med ditt team kan inkludera förlust av effektivitet, felkommunikation och i värsta fall kvalitetsproblem.
 
Lösningen? Kräv att testarna är ISTQB-certifierade. Du kan kontrollera att de externa testarna finns i ISTQBs register för certifierade testare (ISTQB-SCR, www.scr.istqb.org) eller begär en kopia av deras ISTQB-cerifikat. Lägg bara till nedanstående krav i din offertförfrågan så förbättrar du dina odds för bra kommunikation och programvarukvalitet.
 
Skydda ditt företag – och din karriär – genom att kräva att testtjänstföretag tillhandahåller testare som har klarat ISTQB-certifieringsexamen.
Utsätt inte din karriär. Se till att en begärd programvarutestare eller testkonsult finns på den officiella listan över certifierade programvarutestare. När testare finns på den listan, bevisar det att de har klarat ISTQB-certifieringen, vilket visar deras engagemang för att arbeta bra med ditt team. Du kan också jämföra en testare med en annan genom att jämföra testnivåerna som de uppnått.
 
För att säkerställa att din leverantör av programvarutesttjänster kommer att använda testare som har tagit det ISTQB-certifieringsprovet är här ett rekommenderat tillägg med exempel:

Varje programvarutestare som tilldelas detta projekt måste ha en bevisad ISTQB Foundation Level-certifiering.
 
 För projekt som kräver flera certifieringar:
 Följande ISTQB-certifiering(ar) krävs för testare i detta projekt:
 – ISTQB Foundation Level
 – ISTQB Test Analyst
 
 För projekt som kräver flera testare med olika certifieringar:
 Följande ISTQB-certifiering(ar) krävs för testare i detta projekt:
 – ISTQB Foundation Level (alla testare)
 – ISTQB Test Analyst (två testare)
 – ISTQB Test Automation Engineer (en testare)