Certifiering i Modellbaserad Testning

Är modellbaserad testning något för dig?

Modellbaserad testning är en innovativ testmetod för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i test processen. En modellbaserad testare i ett projekt använder modeller för att göra testanalys och design, och behåller också fördelarna för andra testaktiviteter, som testimplementering och rapportering.

En certifiering som ISTQB modellbaserade testare kompletterar grundnivån som en specialistmodul. Den ger en praktisk och enkel start för användning av MBT och ett sätt att visa din kunskap för andra.

ISTQB MBT utbildningsmål

Certifierade modellbaserade testare ska kunna visa sina färdigheter i följande områden:

  • Mål och motiv för modellbaserad testning
  • Aktiviteter som är specifika för MBT och väsentliga MBT-artefakter
  •  Integrering av MBT i livscykeln för programvaruutveckling
  • MBT-modellering (bra praxis, språk, typer av MBT-modeller)
  • Testurvalskriterier som används vid modellbaserad testning
  • Testimplementering och exekvering med MBT
  • Utvärdering och genomförande av ett arbetssätt för MBT

SSTB erbjuder examinering och certifiering av ISTQB MBT

SSTB erbjuder examinering och certifiering för MBT på engelska. Se fliken Kalender för detaljer.
Det finns för närvarande ingen ISTQB-MBT-kurs i Sverige, däremot en bok för självstudier:
       ”Model-Based Testing Essentials - Guide to the Istqb Certified Model-Based Tester - Foundation Level”
Syllabus finns här
Övningstenta finns här