Ackreditering

SSTB kan ackreditera kurser och kurshållare med svenskt eller engelskt material och terminologi. Vill du eller ditt företag ackreditera er så ta kontakt med oss via ackreditering@sstb.se

Vad är en ISTQB-ackrediterad kurshållare?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering. Ackreditering är en opartisk prövning/ värdering och ett formellt erkännande som görs av SSTB enligt ISTQB´s standarder och regelverk. 


Utbildningsföretag som erbjuder ISTQB-ackrediterade kurser måste först genomgå en ansökningsprocess. Den nationella ISTQB-styrelsen (för Sverige är det SSTB) ser över kursmaterialet med avseende på täckning av syllabus/kursplan och följsamhet till av ISTQB-definierad kurstid. Detta säkerställer att den som tar en kurs hos ett ackrediterat utbildningsföretag har en rimlig chans att klara sin examen. Läraren är själv ISTQB-certifierad för aktuell kurs och har också testkompetens, kunskap om aktuell kurs och pedagogisk erfarenhet. Andra faktorer, såsom erfarenhet av test och dokumentation av rutiner för kvalitetssäkring inom kurshållarens företag, påverkar också beslut om företagets ackreditering.

SSTBs riktlinjer för ackreditering följer de kvalitetskrav och direktiv som utfärdats av ISTQB. Ackreditering kan erhållas både på svenska och engelska.

Hur ska jag veta om en kurshållare är ackrediterad?

1. Kurshållare ackrediterade av SSTB
2. ISTQB-översikt över ackrediterade kurshållare
3. Om du ändå är osäker, fråga och begär bevis
    En ackrediterad kurshållare har något av logotypen till höger på sin hemsida: