Ackreditering

SSTB kan ackreditera kurser och kurshållare med svenskt eller engelskt material och terminologi. Vill du eller ditt företag ackreditera er så ta kontakt med oss via ackreditering@sstb.se

Vad är en ISTQB-ackrediterad kurshållare?

En ISTQB-ackrediterad kurshållare är någon som har omfattande kunskap och erfarenhet inom test och kan ge ytterligare insikter i testterminologi och kursplanernas innehåll för att göra det lättare att uppnå ISTQB-certifiering.


Utbildningsföretag som erbjuder ISTQB-ackrediterade kurser måste först genomgå en ansökningsprocess. Den nationella styrelsen ser över kursmaterialet med avseende på täckning av syllabus/kursplan och följsamhet av ISTQB-definierad kurstid. Detta säkerställer att den som tar en kurs hos ett ackrediterat utbildningsföretag har en rimlig chans att klara tentamen. Läraren är själv ISTQB-certifierad för aktuell kurs och också har pedagogisk erfarenhet. Andra faktorer, såsom erfarenhet av test och dokumentation av rutiner för kvalitetssäkring inom kurshållarens företag, påverkar också beslut om ackreditering.

SSTBs riktlinjer för ackreditering följer de kvalitetskrav och direktiv som utfärdats av ISTQB. Ackreditering kan erhållas på Foundation Level eller någon av de tre modulerna på Advanced Level både på svenska och engelska.

Hur ska jag veta om en kurshållare är ackrediterad?

1. Om du är osäker, fråga och begär bevis
2. En ackrediterad kurshållare har något av följande märken på sin hemsida:

> Kurshållare ackrediterade av SSTB