Av SSTB ackrediterade kurshållare

Nedan listas de ISTQB-kurshållare som har ackrediterats av SSTB. Notera att även om kursen har engelskt kursmaterial och terminologi är den godkänd att genomföras med svensktalande lärare.
För fullständig förteckning av ISTQB:s ackrediterade kurshållare se här

Vid frågor gällande ackreditering, maila oss via info@sstb.se
SV: Kursen har svenskt material
EN: Kursen har engelskt material

Below are the ISTQB accredited training providers accredited by SSTB. Although the course material is listed as English almost all trainings are conducted i Swedish.
For a complete list of all training providers accredited by ISTQB see here
If you have questions about accreditadion, send a mail to info@sstb.se
SV: The course material is in Swedish
EN: The course material is in English

 

FoundationSpecialistAdvanced
CTFLCTFL-ATCT-TAECT-AuTCTAL-TMCTAL-TA
AltenENENEN
C.A.G.ENEN
Consid ABEN
InceptiveSV
Infotiv ABSV
ImproveENEN
inUse – part of AFRYSV
LemontreeEN
Noor Engineering ABEN
ViKanVisaEN
System VerificationEN