Av SSTB ackrediterade kurshållare

Nedan listas de ISTQB-kurshållare som har ackrediterats av SSTB. Notera att även om kursen har engelskt kursmaterial och terminologi är den godkänd att genomföras med svensktalande lärare.
För fullständig förteckning av ISTQB:s ackrediterade kurshållare se här

Vid frågor gällande ackreditering, maila oss via info@sstb.se
SV: Kursen har svenskt material
EN: Kursen har engelskt material

Below are the ISTQB accredited training providers accredited by SSTB. Although the course material is listed as English almost all trainings are conducted i Swedish.
For a complete list of all training providers accredited by ISTQB see here
If you have questions about accreditadion, send a mail to info@sstb.se
SV: The course material is in Swedish
EN: The course material is in English

 

Foundation Specialist Advanced
CTFL 2018 CTFL 4.0 CTFL-AT CT-TAE CT-AuT CTAL-TM CTAL-TA 3.1
Consid AB EN
Inceptive SV
Infotiv AB SV
Improve EN EN
inUse – part of AFRY SV
Lemontree EN
Noor Engineering AB EN EN
System Verification EN